Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn teithio i Sir y Fflint

30/10/2017

​Gall pobl ddysgu mwy am Gynulliad Cenedlaethol Cymru a chymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad pan fydd yn dod i Sir y Fflint rhwng 13-17 Tachwedd.

Bydd y rhaglen o ddigwyddiadau yn cynnwys ymweliadau ag ysgolion, grwpiau cymunedol a grwpiau ieuenctid, gweithdai, sesiynau holi ac ateb, cyfarfod Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu a hyd yn oed stondin yn y farchnad.

Bydd yr wythnos yn cychwyn ddydd Llun gyda'r Dirprwy Lywydd Ann Jones AC yn sôn am ei siwrnai i'r byd gwleidyddiaeth gyda chynrychiolwyr o Girl Up: Cariad yn Ysgol Alun yn yr Wyddgrug. Menter gan y Cenhedloedd Unedig yw Girl Up i ymrymuso merched ifanc o amgylch y byd.

Cynhelir trafodaeth panel ynglŷn â rôl menywod mewn cymdeithas ddinesig yn Neuadd y Dref y Fflint. Bydd y panel yn cynnwys Ann Jones ac Aelod Cynulliad Delyn, Hannah Blythyn.

Ddydd Mercher, bydd y Cynulliad Cenedlaethol ym Marchnad y Dref yr Wyddgrug lle bydd gwybodaeth am Aelodau lleol y Cynulliad, gwaith y Cynulliad a sut y gall pobl gymryd rhan.

Ddydd Iau, bydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn cyfarfod yn Theatr Clwyd ac yn parhau â'r ymchwiliad i gyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau. Mae sefydliadau celfyddydol a grwpiau crefft wedi'u gwahodd i gyfrannu.

Gwahoddir myfyrwyr lleol i ofyn cwestiynau i Aelodau'r Cynulliad mewn sesiwn Bywyd mewn Gwleidyddiaeth yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor.

Hefyd, ddydd Iau, bydd grŵp theatr ieuenctid, Company 25, yn cynnal perfformiad ar y thema democratiaeth yn Theatr Clwyd.

Yn ôl Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, "Rwy'n edrych ymlaen yn fawr i gyfarfod â phobl o bob rhan o Sir y Fflint.

"Gyda mwy a mwy o bwerau yn cael eu datganoli i Gymru, mae mor bwysig i bobl allu llywio ac ymgysylltu â gwaith y Cynulliad Cenedlaethol.

"Bydd y gymysgedd o ddigwyddiadau rydym wedi'u trefnu yn rhoi cyfle i ddysgu pam bod y Cynulliad yn bwysig a sut i lywio a chyfrannu at y materion rydym yn eu trafod ar eich rhan."

Bydd timau addysg ac allgymorth y Cynulliad yn ymweld ag ysgolion a grwpiau ar draws Sir y Fflint hefyd drwy gydol yr wythnos, yn cynnal gweithdai a sesiynau cyngor.

Mae'r wythnos yn rhan o ymgyrch y Cynulliad i gyrraedd mwy o bobl yn eu cymunedau a gwrando ar y materion sydd o bwys iddynt.

Mae'r Cynulliad wedi ymweld â Wrecsam, Abertawe a Chasnewydd yn y gorffennol.

Mae rhagor o wybodaeth i'w gweld yn www.cynulliad.cymru/senedd-delyn neu www.assembly.wales/senedd-delyn

 Beth sy'n digwydd​

Dewch o hyd i ddigwyddiadau Senedd Delyn cyfagos a chadw eich lle heddiw.

Rhagor o wybodaeth ›​​​​ 

Partners & Help