Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Wedi dod o hyd 22 canlyniadau
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
#Senedd10 – cofnod o "arloesedd a gwelliant parhaus" 01/03/2016
Y Cynulliad Cenedlaethol yn codi i fod yn drydydd ar y rhestr o’r llefydd mwyaf cyfeillgar i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol weithio yn y DU 19/01/2016
Addysg Rhyw a Chydberthynas (SRE) Statudol i bob Ysgol a Sefydliad Addysgol yng Nghymru 29/05/2015
Y Cynulliad yn nodi Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia a Thrawsffobia 13/05/2015
Baner yr enfys i gael ei chodi yn y Cynulliad Cenedlaethol i nodi mis hanes LGBT 10/02/2015
Mae'r Cynulliad Cenedlaethol yn bedwerydd ar y rhestr o'r llefydd mwyaf cyfeillgar i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol weithio yn y DU 14/01/2015
Y Llywydd a’r Cynulliad Cenedlaethol yn ymrwymo i ymgyrch "No Bystanders" Stonewall 24/10/2014
Mae'r Cynulliad Cenedlaethol yn dod i Pride Cymru 12/08/2014
Codi banner yr enfys yn y Cynulliad Cenedlaethol i ddathlu mis hanes LGBT 19/02/2014
Y Cynulliad Cenedlaethol yw’r cyflogwr mwyaf hoyw-gyfeillgar yn y sector cyhoeddus yng Nghymru 15/01/2014
Y Cynulliad Cenedlaethol yn parhau i feithrin ei lwyddiant ym maes cydraddoldeb 27/09/2013
Llywydd y Cynulliad yn ennill gwobr fawreddog 13/09/2013
Y Cynulliad yn nodi Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia a Thrawsffobia 17/05/2013
Y Llywydd ar restr fer am wobr o fri 06/02/2013
Chwifio’r faner dros gydraddoldeb pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol 05/02/2013
Y Cynulliad Cenedlaethol yn gwella'i sgôr mewn mynegai o weithleoedd sy'n ystyriol o bobl hoyw 17/01/2013
Y Cynulliad Cenedlaethol yn cael ei adnabod fel sefydliad enghreifftiol o ran materion cydraddoldeb 31/08/2012
Llywydd y Cynulliad i annerch Mardi Gras Caerdydd 30/08/2012
Y Cynulliad yn nodi Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia a Thrawsffobia 16/05/2012
Y Cynulliad yn nodi mis hanes pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol drwy chwifio baner enfys y tu allan i’r Senedd 22/02/2012
Y Cynulliad yn cael ei ddynodi’n un o’r 20 gweithle sydd fwyaf hoyw-gyfeillgar 11/01/2012
Blog gan William Powell AC, Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau, am yr Eisteddfod Genedlaethol 16/08/2011

Partners & Help