Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Rhaid esbonio'r newidiadau hawl i brynu i'r rhai yr effeithir arnynt – un o bwyllgorau'r Cynulliad

07/07/2017

​Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod tenantiaid tai cyngor a chymdeithasau tai a fydd yn cael eu heffeithio gan gyfraith arfaethedig i ddod â'i hawl i brynu eiddo i ben yn deall beth fydd ystyr y newidiadau iddyn nhw, yn ôl un o bwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Mae'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn cyhoeddi ei Adroddiad Pwyllgor Cyfnod 1 heddiw ar y Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru). 

Dywedodd John Griffiths AC, Cadeirydd y Pwyllgor:

“Rydym yn credu ei bod yn hanfodol bod pob tenant sy'n cael ei effeithio gan y datblygiad hwn a'r rhai sy'n eu cefnogi yn cael gwybodaeth glir a chyson.  Rhaid i'r wybodaeth hon gael ei darparu'n rhagweithiol a'i bod ar gael i bawb a fydd yn cael eu heffeithio.

“Rydym am i Lywodraeth Cymru nodi yn y Bil yn union pa wybodaeth fydd yn rhaid i landlordiaid eu darparu i'w tenantiaid ynghylch y newidiadau, a sicrhau bod y wybodaeth honno ar gael mewn fformatau hygyrch sy'n diwallu eu hanghenion.

“Mae diddymu'r hawl i brynu yn newid sylweddol mewn polisi cyhoeddus, ac mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru gymryd yr awenau wrth hyrwyddo dealltwriaeth ymysg y bobl a fydd yn cael eu heffeithio gan y newid hwn.  Mae hyn yn golygu sicrhau bod y wybodaeth gywir yn cael ei darparu i denantiaid pan fydd ei hangen arnynt. 

“Rydym yn falch iawn gweld bod cynifer o landlordiaid cymdeithasol yn defnyddio ystod eang o ddulliau i gyfathrebu â'u tenantiaid ac yn barod i ddefnyddio dulliau arloesol i gyfleu'r newidiadau arfaethedig hyn, ond mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod hyn yn digwydd ar draws y wlad.”

Mae'r Pwyllgor yn cefnogi egwyddorion cyffredinol y Bil, a bydd yr adroddiad yn sail i'r ddadl ar yr egwyddorion cyffredinol mewn cyfarfod o'r Cynulliad llawn. 

 


Darllen yr adroddiad llawn:

Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) (PDF, 1 MB)


 
 

Partners & Help