Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
The Assembly and Brexit

Bwletin Brexit wythnosol

Croeso i Fwletin Brexit,

Gallwch ddarllen am holl ddatblygiadau diweddaraf Brexit yn ein hadroddiad monitro Brexit a’r diweddariad Brexit. Daliwch i ddarllen i gael gwybod am y gwaith ynglŷn â Brexit yn y Cynulliad wythnos yma.

Fore Llun, bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn cynnal sesiwn drafod ag academyddion fel rhan o’i ymchwiliad i’r Newid yng Nghyfansoddiad Cymru. Brynhawn Llun, bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol hefyd yn cynnal sesiwn drafod ar fframweithiau cyffredin ar draws y DU a chytundebau rhyngwladol.

Bydd cyfarfod llawn dydd Mawrth yn dechrau gyda Chwestiynau i’r Prif Weinidog, lle ceir un cwestiwn ynghylch Brexit pan ofynnir pa drafodaethau y mae’r Prif Weinidog wedi’u cynnal â Phrif Weinidog y DU dros y mis diwethaf. Yna, bydd y Prif Weinidog yn gwneud datganiad ar Bolisi Cyfansoddiadol yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, Diwygio ein Hundeb: Cydlywodraethu yn y DU yr wythnos diwethaf.

Cofiwch y gallwch wylio cyfarfodydd Pwyllgorau’r Cynulliad a sesiynau’r Cyfarfod Llawn yn fyw neu wylio eto ar Senedd TV.

Partners & Help