Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
The Assembly and Brexit

Bwletin Brexit wythnosol

Croeso i’r Bwletin Brexit.

Darllenwch ymlaen i weld gwaith yr wythnos hon yn ymwneud â Brexit yn y Cynulliad. 

Ddydd Llun, bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn trafod nifer o offerynnau statudol yr UE yn ymwneud â rheolaethau ar fwyd anifeiliaid a bwyd, cynhyrchion pysgodfeydd a chig.

I ddarllen y diweddaraf ar gefndir Brexit, darllenwch ein Diweddariad ar Brexit gan Ymchwil y Senedd.

Gallwch wylio cyfarfodydd Pwyllgorau a Chyfarfod Llawn y Cynulliad yn fyw neu ar alw ar Senedd.tv. Gallwch hefyd weld holl erthyglau blog ac adroddiadau diweddaraf Ymchwil y Senedd ar Brexit drwy fynd i wefan Pigion a dilyn @SeneddYmchwil ar Twitter.

Partners & Help