Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Ymgynghoriad: Gwneud deddfau yng Nghymru yn fwy clir ac yn haws i'w deall
Ymgynghoriad: Gwneud deddfau yng Nghymru yn fwy clir ac yn haws i'w deall
06/12/2018 - ​Rydym yn gofyn i bobl am eu barn ynghylch Bil newydd â'r nod o wneud deddfau Cymru yn fwy hygyrch...
Rhoi llais i bobl ifanc yng Nghymru – Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru gyntaf erioed wedi'u cyhoeddi
Rhoi llais i bobl ifanc yng Nghymru – Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru gyntaf erioed wedi'u cyhoeddi
05/12/2018 - ​Mewn moment hanesyddol, mae Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, wedi enwi'r 60 aelod o Senedd Ieuenctid Cymru gyntaf. Yn...
Mae atal hunanladdiad yn fusnes i bawb
Mae atal hunanladdiad yn fusnes i bawb
05/12/2018 -  Mae atal pobl ifanc rhag cymryd eu bywydau eu hunain yn fusnes i bawb ac ni all siarad â rhywun sy'n...
Mynegi pryderon am effaith Brexit ar addysg uwch ac addysg bellach
Mynegi pryderon am effaith Brexit ar addysg uwch ac addysg bellach
04/12/2018 - ​Byddai Brexit heb gytundeb yn amharu'n sylweddol ar y sectorau addysg uwch ac addysg bellach - yn eithriadol felly o...
Y sector gofal iechyd a meddyginiaethau i wynebu heriau pe byddai Brexit digyfeiriad heb fargen, yn ôl Pwyllgor Materion Allanol y Cynulliad
Y sector gofal iechyd a meddyginiaethau i wynebu heriau pe byddai Brexit digyfeiriad heb fargen, yn ôl Pwyllgor Materion Allanol y Cynulliad
03/12/2018 - ​Byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd heb fargen yn golygu y byddai sector gofal iechyd a meddyginiaethau Cymru yn wynebu nifer...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help