Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

'Mae angen i Gymru nodi graddfa ei uchelgais o ran ymgysylltiad rhyngwladol ar ôl Brexit' meddai Pwyllgor Materion Allanol y Cynulliad
'Mae angen i Gymru nodi graddfa ei uchelgais o ran ymgysylltiad rhyngwladol ar ôl Brexit' meddai Pwyllgor Materion Allanol y Cynulliad
21/02/2019 - ​Mae angen strategaeth newydd, uchelgeisiol ar Gymru, sy'n nodi sut y bydd yn ymgysylltu â'r byd ar ôl Brexit, yn...
Paratoadau ar gyfer Brexit heb gytundeb: Datganiad ar y cyd gan gadeiryddion pwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol
Paratoadau ar gyfer Brexit heb gytundeb: Datganiad ar y cyd gan gadeiryddion pwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol
19/02/2019 - ​Ar ôl cyhoeddi adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Brexit heb gytundeb, mae cadeirydd Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a...
Wedi paratoi’r llwyfan, ond dim digon yn digwydd o ran Cyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau Llywodraeth Cymru
Wedi paratoi’r llwyfan, ond dim digon yn digwydd o ran Cyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau Llywodraeth Cymru
14/02/2019 - ​Trodd cytundeb gwerth miliynau o bunnoedd i roi hwb i'r diwydiant cynhyrchu ffilm a theledu yng Nghymru i fod yn...
Y Bil Senedd ac Etholiadau i gyflwyno Pleidleisiau yn 16 oed
Y Bil Senedd ac Etholiadau i gyflwyno Pleidleisiau yn 16 oed
12/02/2019 - ​Heddiw, (Chwefror 12), cyflwynodd Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), sy'n addo rhoi cyfle i bobl...
Bil Pysgodfeydd y DU yn gyfle coll i'r diwydiant pysgota yng Nghymru
Bil Pysgodfeydd y DU yn gyfle coll i'r diwydiant pysgota yng Nghymru
12/02/2019 - ​Ni fydd y diwydiant pysgota yng Nghymru mewn sefyllfa well oni bai y gwneir newidiadau i gyfraith arfaethedig newydd gan...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help