Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Mae cynllun newydd ar gyfer rhaglen £125 miliwn i helpu pobl sy'n agored i niwed, pobl hŷn a phobl ddigartref yng Nghymru yn creu ansicrwydd a heb ddigon o gyfeiriad, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol
Mae cynllun newydd ar gyfer rhaglen £125 miliwn i helpu pobl sy'n agored i niwed, pobl hŷn a phobl ddigartref yng Nghymru yn creu ansicrwydd a heb ddigon o gyfeiriad, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol
18/05/2018 - ​Mae perygl nad yw Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru yn cynnig darpariaeth ddigonol i bobl fregus a phobl hŷn oherwydd...
Y Cynulliad yn cymeradwyo Polisi Urddas a Pharch newydd
Y Cynulliad yn cymeradwyo Polisi Urddas a Pharch newydd
17/05/2018 - Heddiw, pleidleisiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru i gymeradwyo Polisi Urddas a Pharch newydd sy’n dangos y safonau ymddygiad uchel y gall...
Mae angen ‘newidiadau systemig’ ar gyfer rhagnodi meddyginiaethau gwrthseicotig yn briodol mewn cartrefi gofal yng Nghymru, yn ôl pwyllgor yn y Cynulliad Cenedlaethol
Mae angen ‘newidiadau systemig’ ar gyfer rhagnodi meddyginiaethau gwrthseicotig yn briodol mewn cartrefi gofal yng Nghymru, yn ôl pwyllgor yn y Cynulliad Cenedlaethol
17/05/2018 - ​Yn ôl adroddiad newydd gan bwyllgor yn y Cynulliad Cenedlaethol, mae meddyginiaethau gwrthseicotig yn cael eu rhagnodi yn amhriodol, a...
Ardaloedd Menter heb ennill eu plwyf hyd yma, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad
Ardaloedd Menter heb ennill eu plwyf hyd yma, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad
16/05/2018 - ​Chwe blynedd ar ôl iddynt gael eu cyhoeddi, nid oes digon o dystiolaeth ar gael i werthuso ardaloedd menter yng...
Gwnaed cynnydd o ran Bil yr UE (Ymadael), ond mae heriau i’r setliad datganoli yn parhau - yn ôl pwyllgor yn y Cynulliad Cenedlaethol
Gwnaed cynnydd o ran Bil yr UE (Ymadael), ond mae heriau i’r setliad datganoli yn parhau - yn ôl pwyllgor yn y Cynulliad Cenedlaethol
15/05/2018 - ​Yn dilyn newidiadau diweddar i ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â gadael yr Undeb Ewropeaidd, er i gynnydd sylweddol gael ei wneud...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help