Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Ymchwil ac arloesi yng Nghymru mewn perygl heb ddigon o gymorth i allu cystadlu am gyllid
Ymchwil ac arloesi yng Nghymru mewn perygl heb ddigon o gymorth i allu cystadlu am gyllid
11/04/2019 - ​Mae Prifysgolion Cymru mewn perygl o lusgo ar ôl eu cymheiriaid yn Lloegr a'r Alban, oni bai eu bod yn...
Canlyniadau canser y coluddyn yng Nghymru ymysg y gwaethaf yn Ewrop
Canlyniadau canser y coluddyn yng Nghymru ymysg y gwaethaf yn Ewrop
08/04/2019 - ​Mae'r nifer o bobl sy'n cymryd rhan yn y rhaglen sgrinio coluddion yng Nghymru yn frawychus o fach, ac mae'r...
​​I gynyddu amrywiaeth Llywodraeth Leol mae angen addasu'n gyflym ynghyd a datblygu strategaeth hirdymor
​​I gynyddu amrywiaeth Llywodraeth Leol mae angen addasu'n gyflym ynghyd a datblygu strategaeth hirdymor
04/04/2019 - Byddai manteisio ar dechnoleg yn un ffordd o gynyddu amrywiaeth ym maes llywodraeth leol, ond y brif her yw newid...
Gallai Bagloriaeth Cymru fod yn gymhwyster gwobrwyol os caiff ei gyflwyno'n effeithiol
Gallai Bagloriaeth Cymru fod yn gymhwyster gwobrwyol os caiff ei gyflwyno'n effeithiol
03/04/2019 - ​Mae Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster effeithiol a gwerthfawr lle caiff ei gyflwyno'n dda, yn ôl Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac...
Newidiadau treth incwm ar y trywydd iawn ond un o bwyllgorau'r Cynulliad yn poeni am ddiffyg ymwybyddiaeth
Newidiadau treth incwm ar y trywydd iawn ond un o bwyllgorau'r Cynulliad yn poeni am ddiffyg ymwybyddiaeth
28/03/2019 - ​Bydd y ffordd y caiff y dreth incwm ei osod yng Nghymru ei newid ddechrau mis nesaf ond nid oes...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help