Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Creu Senedd sy'n addas i Gymru
Creu Senedd sy'n addas i Gymru
18/07/2018 - Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i ddatblygu elfennau allweddol o'i raglen i ddiwygio senedd Cymru. Cyhoeddwyd y cynlluniau...
Rhaid dysgu gwersi am y cynnig gofal plant i Gymru yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad
Rhaid dysgu gwersi am y cynnig gofal plant i Gymru yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad
18/07/2018 - ​Rhaid i Lywodraeth Cymru ddysgu gwersi o'r cynllun peilot gofal plant presennol yng Nghymru a'u gweithredu cyn i'r cynllun gwerth...
Comisiwn y Cynulliad yn cyhoeddi cyfrifon ag adroddiad blynyddol 2017-18
Comisiwn y Cynulliad yn cyhoeddi cyfrifon ag adroddiad blynyddol 2017-18
17/07/2018 - ​Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol sy'n trafod ei gynnydd a’i gyflawniadau, yn ogystal â rhai...
Faint o gymorth sydd ar gael i ofalwyr yng Nghymru? – ymchwiliad newydd gan un o bwyllgorau'r Cynulliad
Faint o gymorth sydd ar gael i ofalwyr yng Nghymru? – ymchwiliad newydd gan un o bwyllgorau'r Cynulliad
17/07/2018 - ​Bydd ymchwiliad newydd gan un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol yn edrych ar y cymorth a'r wybodaeth sydd ar gael i...
Pwyllgor y Cynulliad yn dechrau ymgynghoriad cyhoeddus ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru
Pwyllgor y Cynulliad yn dechrau ymgynghoriad cyhoeddus ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru
16/07/2018 - ​Mae pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi dechrau ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu gwybodaeth cyn i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei chyllideb ddrafft...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help