Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Mae risg y bydd Cymru yn methu targed 2030 i ddileu feirws Hepatitis C
Mae risg y bydd Cymru yn methu targed 2030 i ddileu feirws Hepatitis C
27/06/2019 - ​Gallai Cymru fethu ei tharged o ddileu Hepatitis C erbyn 2030 os nad yw Lywodraeth Cymru'n cymryd camau brys, yn...
Sesiwn hanesyddol ar y cyd rhwng y Cynulliad Cenedlaethol a Senedd Ieuenctid Cymru
Sesiwn hanesyddol ar y cyd rhwng y Cynulliad Cenedlaethol a Senedd Ieuenctid Cymru
24/06/2019 - ​Mewn digwyddiad hanesyddol, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Senedd Ieuenctid Cymru yn cynnal sesiwn ar y cyd yn y Senedd...
Galw am hunaniaeth Gymreig glir ar gyfer y diwydiant bwyd a diod ar ôl Brexit
Galw am hunaniaeth Gymreig glir ar gyfer y diwydiant bwyd a diod ar ôl Brexit
18/06/2019 - Mae adroddiad gan Bwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad Cenedlaethol yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu...
Tystiolaeth gref o blaid rhoi hawliau pleidleisio i garcharorion
Tystiolaeth gref o blaid rhoi hawliau pleidleisio i garcharorion
11/06/2019 - ​Dylai carcharorion yng Nghymru gael yr hawl i bleidleisio, yn ôl tystiolaeth gref a gasglwyd gan Bwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol...
Rhaid i Gymru fod ar flaen y gad yn y frwydr yn erbyn llygredd plastig
Rhaid i Gymru fod ar flaen y gad yn y frwydr yn erbyn llygredd plastig
10/06/2019 - ​Un o bwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw am weithredu brys i leihau llygredd a'r defnydd o blastig."Ni all Cymru...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help