Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Darlith Goffa Flynyddol Rhodri Morgan
Darlith Goffa Flynyddol Rhodri Morgan
20/09/2018 - ​Dyddiad: 25 Medi 2018Amser: 18.00 – 20.00Lleoliad: Y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol CymruDarlith Flynyddol Gyntaf er cof am Rhodri Morgan yn...
Gweithleoedd sy’n cefnogi teuluoedd –  Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cadw ei le fel un o gyflogwyr gorau’r DU
Gweithleoedd sy’n cefnogi teuluoedd – Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cadw ei le fel un o gyflogwyr gorau’r DU
18/09/2018 - ​Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn parhau i fod ymhlith y cyflogwyr yn y DU sydd fwyaf ystyriol o deuluoedd, yn...
Creu'r Diwylliant Cywir: Un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol yn argymell gweithdrefnau urddas a pharch newydd
Creu'r Diwylliant Cywir: Un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol yn argymell gweithdrefnau urddas a pharch newydd
13/09/2018 - ​Nid oes gan ymddygiad amhriodol unrhyw le mewn senedd. Dylai unrhyw un sy'n teimlo ei fod wedi profi ymddygiad amhriodol...
Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
10/09/2018 - ​Wrth ymateb i'r cyhoeddiad  ynghylch sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol dan gyd-gadeiryddiaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ac Ysgrifennydd...
Mae prentisiaethau'r heddlu yn disgyn drwy'r rhwyd datganoli, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad
Mae prentisiaethau'r heddlu yn disgyn drwy'r rhwyd datganoli, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad
24/08/2018 - ​Nid yw'r pedwar heddlu yng Nghymru yn gallu cael gafael ar arian i gymryd prentisiaid er eu bod yn cyfrannu...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help