Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Mae angen i'r Prosiect blaenllaw Dechrau'n Deg gyrraedd mwy o blant mewn angen, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad
Mae angen i'r Prosiect blaenllaw Dechrau'n Deg gyrraedd mwy o blant mewn angen, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad
23/02/2018 - ​Mae angen cryn newid os yw'r rhaglen flaenllaw Dechrau'n Deg ar gyfer y blynyddoedd cynnar am lwyddo i gyrraedd y...
Addasiadau i gartrefi yng Nghymru - datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
Addasiadau i gartrefi yng Nghymru - datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
22/02/2018 - ​Mewn ymateb i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar addasiadau i gartrefi yng Nghymru, mae Nick Ramsay AC, Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon...
Lansio Catalog Cofnodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Lansio Catalog Cofnodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru
20/02/2018 - Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru â Chomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn falch heddiw o lansio Catalog Cofnodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru er...
Creu Senedd i Gymru - digwyddiadau ym Mangor, Aberystwyth ac Abertawe
Creu Senedd i Gymru - digwyddiadau ym Mangor, Aberystwyth ac Abertawe
20/02/2018 - ​Fel rhan o ymgynghoriad Comisiwn y Cynulliad ar ddiwygio etholiadol, caiff tri digwyddiad eu cynnal ledled Cymru ym mis Mawrth...
Urddas a Pharch – datganiad i roi'r wybodaeth ddiweddaraf 16 Chwefror 2018
Urddas a Pharch – datganiad i roi'r wybodaeth ddiweddaraf 16 Chwefror 2018
16/02/2018 - Yn dilyn ein datganiad ar y cyd ar 15 Tachwedd, mae nifer o fesurau wedi’u cymryd gyda'r nod o sicrhau...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help