Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Rhagor o fanylion eu hangen ar gyllideb Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol
Rhagor o fanylion eu hangen ar gyllideb Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol
20/10/2017 - ​Mae angen rhagor o fanylion ar gyllideb Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018-19, yn ôl un...
Mae angen strategaeth dlodi ar gyfer Cymru, meddai un o bwyllgorau’r Cynulliad
Mae angen strategaeth dlodi ar gyfer Cymru, meddai un o bwyllgorau’r Cynulliad
18/10/2017 - ​Dylai Llywodraeth Cymru baratoi strategaeth dlodi ar gyfer Cymru yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol.Mewn adroddiad newydd ar Gymunedau...
'Pêr Ganiedydd Cymru': Dathlu William Williams Pantycelyn yn y Senedd
'Pêr Ganiedydd Cymru': Dathlu William Williams Pantycelyn yn y Senedd
17/10/2017 - ​Bydd 300 mlwyddiant geni William Williams Pantycelyn yn cael ei nodi gyda digwyddiad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar 18 Hydref.Bydd...
Rhaid mynd i'r afael â'r amrywiad mewn gofal iechyd meddwl amenedigol ledled Cymru
Rhaid mynd i'r afael â'r amrywiad mewn gofal iechyd meddwl amenedigol ledled Cymru
17/10/2017 - Yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol, mae angen mwy o fuddsoddiad i fynd i'r afael ag amrywiadau mewn gofal...
Ymgynghoriad ar ymchwiliad i atal hunanladdiad
Ymgynghoriad ar ymchwiliad i atal hunanladdiad
16/10/2017 - ​Bydd ymchwiliad newydd yn edrych ar faterion sy'n ymwneud â hunanladdiad yng Nghymru a'r hyn sy'n cael ei wneud i...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy
Pigion

Pigion

Blog y Gwasanaeth Ymchwil Darllen mwy

Partners & Help