Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Brexit yng Nghymru

Yn y refferendwm a gynhaliwyd yn y DU ar 23 Mehefin 2016, dewisodd 51.9 y cant o’r pleidleiswyr i’r Deyrnas Unedig roi’r gorau i fod yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd (Brexit). Ar 29 Mawrth 2017, gweithredodd Llywodraeth y DU Erthygl 50 o’r Cytuniad ar yr Undeb Ewropeaidd. 

 

​ Ers y refferendwm, rydym wedi bod yn cynnal amryw o ddadleuon cyhoeddus ac ymchwiliadau pwyllgor i ystyried goblygiadau’r penderfyniadau hyn a’r modd y byddant yn cael eu rhoi ar waith yng Nghymru.​

 
 

Y D​iweddaraf​

Y wybodaeth, dadansoddiadau a sylwebaeth ddiweddaraf.

 
B​riffiau ymchwil

Darllenwch ein papurau briffio diweddaraf ar y broses o adael yr UE wrth iddi fynd rhagddi.

Darllenwch y papurau briffio​ ›

 
Blogiau​

Darllen y dadansoddiad diweddaraf gan ein Gwasanaethau Ymchwi.

Darllenwch y blogiau​ ›

 
 
 

Ymchwiliadau Pwyllgorau

Deall a thrafod y gwahanol ffyrdd y gall Brexit effeithio ar Gymru.​

 
Brexit a’i effaith ar borthladdoedd Cymru

Archwilio’r effaith economaidd a gaiff camau ychwanegol i reoli’r ffiniau a gwiriadau tollau ar ôl Brexit ar ein porthladdoedd.

Darllenwch yr adroddiad​ ›

 
Bil yr UE (Ymadael) a Chymru

Mewn ymateb i Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael), rydym yn trafod goblygiadau’r Bil i Gymru.

Darllenwch ragor am waith ein pwyllgorau​ ›

 
Effaith gadael yr UE ar Gymru

Mae ein Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol wedi trafod yr effaith bosibl ar Gymru wrth i Brydain baratoi i adael yr UE.

Darllenwch yr adroddiad llawn​ ›

 
 
Monitro’r trafodaethau

Bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn monitro’r trafodaethau rhwng y DU a’r UE, gan nodi unrhyw feysydd sy’n berthnasol i Gymru​.

Rhagor o wybodaeth​ ›

 
Brexit a Datganoli

Mae’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn trafod goblygiadau posibl Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) ar ddatganoli yng Nghymru.​

Rhagor o wybodaeth​ ›

 
 
 

Eich Cynulliad Cenedlaethol​

Darllenwch ragor am bwy sy’n eich cynrychioli a sut y gallwch ddylanwadu ar y broses ddeddfu yng Nghymru.​

 
Mae eich barn yn bwysig

Eich Cynulliad chi ydym ni, ac rydym ni yma i’ch cynrychioli chi. Darllenwch ragor am sut y gallwch helpu i lywio ein gwaith.

Rhagor o wybodaeth​ ›

 
Effeithio ar fywyd yng Nghymru

Mae Aelodau’r Cynulliad yn trafod, dadlau a deddfu gan effeithio ar fywyd yng Nghymru. Dewch i wybod pa feysydd o fywyd yng Nghymru y mae gennym y pwerau i’w newid​.

Rhagor o wybodaeth​ ›

 
Pwy sy’n eich cynrychioli chi?

Fe’ch cynrychiolir gan bum Aelod Cynulliad. Chi sy’n eu dewis, ac maent yn gyfrifol am bethau sy’n effeithio ar eich bywyd chi.

Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad​​​ ›

 

 

Partners & Help