Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Brexit yng Nghymru

 

​ Yn y refferendwm a gynhaliwyd yn y DU ar 23 Mehefin 2016, dewisodd 51.9 y cant o’r pleidleiswyr i’r Deyrnas Unedig roi’r gorau i fod yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd (drwy broses ‘Brexit’). 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl. Ein rôl yw dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif ar ei gwaith, gan gynnwys ei pharatoadau ar gyfer wynebu goblygiadau Brexit i Gymru. 

Bydd y Cynulliad yn trafod deddfwriaeth arfaethedig sy’n deillio o’r paratoadau ar gyfer Brexit. Mae’r gwaith o graffu ar y materion hyn yn fanwl, yn ogystal â materion eraill sy’n effeithio ar Gymru, yn digwydd drwy gynnal ymchwiliadau. Cynhelir yr ymchwiliadau hyn gan bwyllgorau’r Cynulliad, ac maent fel arfer yn arwain at ddadl yn y Cyfarfod Llawn

Darllenwch ragor am waith y pwyllgorau a sut y gallwch gyfrannu ato.

 
 

Ymchwiliadau Pwyllgorau

  
Brexit a’i effaith ar borthladdoedd Cymru

Archwilio’r effaith economaidd a gaiff camau ychwanegol i reoli’r ffiniau a gwiriadau tollau ar ôl Brexit ar ein porthladdoedd.

  
Bil yr UE (Ymadael) a Chymru

Mewn ymateb i Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael), rydym yn trafod goblygiadau’r Bil i Gymru.

  
Effaith gadael yr UE ar Gymru

Mae ein Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol wedi trafod yr effaith bosibl ar Gymru wrth i Brydain baratoi i adael yr UE.

 
  
Monitro’r trafodaethau

Bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn monitro’r trafodaethau rhwng y DU a’r UE, gan nodi unrhyw feysydd sy’n berthnasol i Gymru​.

 
Brexit a Datganoli

Mae’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn trafod goblygiadau posibl Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) ar ddatganoli yng Nghymru.​ 

 
 

Y D​iweddaraf​

 
Papurau briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Darllenwch y papurau briffio diweddaraf ar gyfer y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar y broses o ymadael â’r UE.

 
Dadleuon a chwestiynau​

Darllenwch am y dadleuon diweddaraf ar Brexit yn y Cyfarfod Llawn.

 
Blogiau​

Darllenwch y dadansoddiadau a’r erthyglau diweddaraf ar Brexit gan ein Gwasanaeth Ymchwil

 
 
 

Eich Cynulliad Cenedlaethol​

Darllenwch ragor am bwy sy’n eich cynrychioli a sut y gallwch ddylanwadu ar y broses ddeddfu yng Nghymru.​

 
Mae eich barn yn bwysig

Eich Cynulliad chi ydym ni, ac rydym ni yma i’ch cynrychioli chi. Darllenwch ragor am sut y gallwch helpu i lywio ein gwaith.

 
Effeithio ar fywyd yng Nghymru

Mae Aelodau’r Cynulliad yn trafod, dadlau a deddfu gan effeithio ar fywyd yng Nghymru. Dewch i wybod pa feysydd o fywyd yng Nghymru y mae gennym y pwerau i’w newid​.

 
Pwy sy’n eich cynrychioli chi?

Fe’ch cynrychiolir gan bum Aelod Cynulliad. Chi sy’n eu dewis, ac maent yn gyfrifol am bethau sy’n effeithio ar eich bywyd chi.

 

 

Partners & Help