Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Gwaith y Panel blaenorol - y Panel Annibynnol ar Gymorth Ariannol i Aelodau’r Cynulliad

Yn ystod hydref 2007, penderfynodd Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ofyn i banel o bedwar o bobl annibynnol ac un o gomisiynwyr y Cynulliad (heb bleidlais) am argymhellion ynghylch y cyflogau, y pensiynau a’r lwfansau sydd ar gael i Aelodau’r Cynulliad. Mae’r panel adolygu wedi cyhoeddi adroddiadau sy’n cyfleu ei ganfyddiadau a’i argymhellion, ynghyd â’r rhesymau drostynt, mewn cysylltiad â chyflogau a lwfansau.

Gwnaeth y panel nifer o argymhellion, a oedd yn cynnwys

..cynnal archwiliad sylfaenol o gyflogau Aelodau’r Cynulliad a’r system cymorth ariannol sydd ar gael iddynt o dan y setliad datganoli sy’n datblygu. Bydd hyn yn caniatáu profiad pellach o bwerau newydd y Cynulliad wrth i’r pwerau hynny ddatblygu i lywio’r adolygiad, a mabwysiadu dull newydd, wedi’i deilwra ar gyfer y Cynulliad, sy’n effeithiol, yn glir, yn dryloyw ac yn syml.

Felly, sefydlodd y Comisiwn,  Panel Adolygu Annibynnol pellach ym mis Awst 2008 er mwyn gweithredu’r argymhelliad hwn.

Gellir gweld y papurau a'r Adroddiad a gyflwynwyd i'r Panel  yn yr adran yma.

Gellir gweld y tystiolaeth a dderbynwyd gan y Panel yn yr adran yma.


 

Aelodaeth


Gellir gweld rhestr o aeoldau'r Panel yn yr adran hon.

Cylch Gorchwyl 


Mae'r adran hon yn nodi Cylch Gorchwyl y Panel

Galw am Dystiolaeth 


Mae'r Panel wedi cyhoeddi galwad am dystiolaeth. Ewch i'r adran yma am fwy o wybodaeth.

Partners & Help