Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Aelodau'r Panel Adolygu Annibynnol

Syr Roger Jones Syr Roger Jones yw Cadeirydd y Panel. Mae’n wr busnes a arferai fod yn Llywodraethwr y BBC ac yn Gadeirydd Asiantaeth Datblygu Cymru. Bu hefyd yn Gadeirydd Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ar hyn o bryd, mae’n Ddirprwy Ganghellor ac yn Gadeirydd Cyngor Prifysgol Abertawe. Cafodd OBE yn 1996 am ei wasanaethau i’r diwydiant fferyllol ac fe’i hurddwyd yn farchog yn rhestri anrhydeddau’r flwyddyn newydd yn 2005. Ef hefyd yw cwnsler anrhydeddus cyntaf Gweriniaeth Estonia yng Nghymru.
Jackie NicksonJackie Nickson yw Rheolwr Adnoddau Dynol Opagus Group Limited ar hyn o bryd.  Cyn hynny, bu’n gweithio i Nwy Prydain yng Nghymru a’u Canolfan Gorfforaethol yn Llundain. Ei harbenigedd yw cyflwyno polisïau adnoddau dynol i fodloni gofynion strategol y sefydliad. Mae’n arbenigo ym maes recriwtio, Cyfle Cyfartal, recriwtio o Ewrop, hyfforddi a datblygu graddedigion, cynorthwyo cyflogeion i ddatblygu’n gyflym a’u hadleoli. Mae Jackie hefyd yn gweithio fel Aelod Annibynnol o Banelau Camymddwyn Awdurdod yr Heddlu. Yn ogystal â hynny, mae Jackie hefyd yn Aelod Cysylltiedig o’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu.

Nigel RuddArferai Nigel Rudd fod yn Brif Weithredwr ar Gynulliad Rhanbarthol Dwyrain Canolbarth Lloegr. Cyn hynny, ef oedd wrth y llyw yng Nghyngor Bwrdeistref Corby am bum mlynedd. Mae Mr Rudd yn adnabyddus am hyrwyddo materion adfywio, ac mae wedi gweithio’n eang ar lefel genedlaethol gyda Gweinidogion, gwleidyddion rhanbarthol a chynghorwyr lleol. Mae wedi gweithio gyda nifer o bartneriaethau cyhoeddus-preifat, a hynny wrth gynnal adolygiadau economaidd a datblygu polisi.  Bu’n aelod ymgynghorol ar gyfer y Ganolfan Craffu Cyhoeddus, gan gynorthwyo gwaith craffu yn y llywodraeth, y sector iechyd a sectorau eraill. Mae’n gyfarwyddwr anweithredol ar Studentforce, yr asiantaeth leoli graddedigion.
Dafydd WigleyMae gan y Gwir Anrhydeddus Dafydd Wigley brofiad helaeth o roi arweiniad strategol yn y sectorau preifat a gwirfoddol, yn ogystal ag yn y maes gwleidyddol. Mae’n gyfarwydd iawn â Chynulliad Cenedlaethol Cymru a gwaith a chyfrifoldebau Aelodau’r Cynulliad ar ôl bod yn Aelod Seneddol dros Gaernarfon am 27 mlynedd. Mae wedi gwasanaethu ar baneli adolygu eraill yn y gorffennol, ac fel rhan o Bwyllgor Archwilio’r Cynulliad, cyfrannodd at ymchwiliadau trylwyr i wella effeithlonrwydd yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Bu’n Llywydd ar Blaid Cymru ac yn Is-gadeirydd y Grwp Trawsbleidiol ar Anableddau yn Nhy’r Cyffredin rhwng 1992-2001.

Partners & Help