Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
​​

Aelodau’r Cynulliad,​ eu swyddogaethau a’u cyfrifoldebau

Mae Aelodau’r Cynulliad yn gwneud gwaith democrataidd y Cynulliad; maent yn cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, yn deddfu ar gyfer Cymru ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Mae’r adran hon yn nodi sut yn union y mae Aelodau’r Cynulliad yn cyflawni eu dyletswyddau a sut maent yn eich cynrychioli. Canfod eich Aelod Cynulliad

    Pryd y gallwch ​​​                                 gysylltu a'ch Aelod Cynulliad​

Canfyddwch ar ba faterion y gall e​​ich Aelod ​Cynulliad eich cynrothwyoRhagor o wybodaeth am rôl Aelod Cynulliad.

Canfyddwch fwy am swyddogaeth Aelod Cynulliad.

Search through the list of current Assembly Members, view contact details and their biographies

Mae’r Cynulliad yn cynnwy​s 40 Aelod Etholaeth ac 20 Aelod Rhanbarthol. Canfyddwch fwy am y broses o ethol a sut mae’r systemau rhanbarthol ac etholaeth yn gweithio yma.

   Grwpiau Trawsbleidiol​​


Dyma restr o’r Grwpiau Trawsbleidiol a’u haelodau

.

Chwiliwch drwy’r archif i gael gwybodaeth am Aelodau’r Cynulliad Cyntaf, yr Ail Gynulliad a’r Trydydd Cynulliad.

Partners & Help