Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Interactive regional map of Wales

You need the latest Adobe Flash Player and Javascript to view this content.

Angen y wybodaeth ddiweddaraf i chi Adobe Flash Player a javascript i weld y cynnwys hwn.

Get the free Adobe Flash Plugin

Aelodau'r Cynulliad

Caiff Aelodau'r Cynulliad eu hethol i gynrychioli pobl Cymru ar lefelau rhanbarthol a chenedlaethol.

 

Dod o hyd i'ch AC

I ddod o hyd i enw a manylion cyswllt eich AC rhowch eich cod post neu cliciwch ar y rhanbarth ar y map.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru bellach wedi’i ddiddymu hyd nes ar ôl yr etholiad ar 5 Mai 2016.


Diddymiad yw'r term swyddogol a ddefnyddir ar gyfer diwedd cyfnod seneddol. Mae'n digwydd cyn cynnal etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan fod yn rhaid i seddi Aelodau'r Cynulliad presennol fod yn wag cyn y gellir eu herio yn yr etholiad.

Drwy gydol y diddymiad, nid oes Aelodau gan y Cynulliad, ac felly ni chynhelir busnes y Cynulliad, fel cyfarfodydd pwyllgor neu Gyfarfodydd Llawn, yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd y pumed Cynulliad yn dechrau ar ôl diwrnod yr etholiad ddydd Iau 5 Mai 2016.

Dysgwch fwy am yr hyn rydych chi'n pleidleisio ar ei gyfer yng Nghymru drwy fynd i'n gwefan etholiad: www.2016.cymru

 ​|

​Cyn-AelodauCyn-Aelodau​​​                        ​

|
 
Previous Assembly MembersYn yr adran hon, mae rhestr o’r holl Aelodau sydd wedi’u hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng 1999 a 2016.​​
 
 

Rhagor o wybodaeth am eich Aelod Cynulliad​

Mae'r adran hon yn esbonio sut y gallwch ddod yn Aelod Cynulliad a sut y gallwch weithio i Aelod Cynulliad.​​

Mae'n ofynnol i Aelodau gofrestru eu buddianau ariannol yn unol a Rheolau Sefydlog y Cynulliad. Cyhoeddir adroddiad llawn o'r holl gofnodion.

Mae’r Comisiynydd Annibynnol yn ymchwilio i gwynion yn erbyn Aelodau’r Cynulliad sy’n ymwneud â methiant i gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad neu’r Rheolau Sefydlog, ac mae’n rhoi cyngor a chymorth ynghylch materion o egwyddor yn ymwneud â’u hymddygiad.

 

Partners & Help