Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Claire Clancy

Claire Clancy

Teitl: Prif Weithredwr a Chlerc

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Rhif Ffôn Busnes:  0300 200 6565

E-bost:  contact@assembly.wales

Gwybodaeth ychwanegol

Mae Claire wedi cyflawni swydd Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad Cenedlaethol ers 2007 a bydd yn ymddeol dros y Pasg. Mae’n gyfrifol am ddarparu eiddo, staff a gwasanaethau ar gyfer y Cynulliad, a’r 60 Aelod Cynulliad, er mwyn sicrhau bod y Cynulliad yn sefydliad sy’n ennyn hyder a bod ganddo enw da am ddemocratiaeth hygyrch ac effeithlon.

 

Cyn ymuno â’r Cynulliad, Claire oedd Prif Weithredwr Tŷr Cwmnïau ar Cofrestrydd Cwmnïau. Yn gynharach yn ei gyrfa, bu’n gweithio fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn y Swyddfa Batentau a Phrif Weithredwr Cyngor Hyfforddiant a Menter Powys. Treuliodd ddwy flynedd ar ynys St Helena tra’r oedd ei gwr yn Brif Ysgrifennydd, ac yna’n Llywodraethwr; yma bu’n addysgu ac yn gwneud gwaith gwirfoddol arall. Mae ganddi radd mewn seicoleg o’r Brifysgol Agored.  

 

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help