Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Claire Clancy

Claire Clancy

Teitl: Cyn Prif Weithredwr a Chlerc

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Rhif Ffôn Busnes:  0300 200 6565

E-bost:  cysylltu@cynulliad.cymru

Gwybodaeth ychwanegol

Claire oedd Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad Cenedlaethol rhwng 2007 a 2017. Cyn ymuno â’r Cynulliad, Claire oedd Prif Weithredwr Tŷr Cwmnïau ar Cofrestrydd Cwmnïau. Yn gynharach yn ei gyrfa, bun gweithio fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn y Swyddfa Batentau a Phrif Weithredwr Cyngor Hyfforddiant a Menter Powys. Treuliodd ddwy flynedd ar ynys St Helena tra’r oedd ei gwr yn Brif Ysgrifennydd, ac yna’n Llywodraethwr; yma bu’n addysgu ac yn gwneud gwaith gwirfoddol arall. Mae ganddi radd mewn seicoleg o’r Brifysgol Agored.

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help