Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Suzy Davies AC

Suzy Davies AC

Teitl: Comisiynydd

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Rhanbarth: Gorllewin De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Cornhill Chambers
8 Christina Street
Abertawe
SA1 4EW

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7208

E-bost:  Suzy.Davies@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.suzydaviesam.com

Facebook :  www.facebook.com/SuzyDaviesWales

Twitter :  www.twitter.com/SuzyDaviesAM

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Mae gan Suzy swyddfa hefyd yn 1A Bryn yr Orsaf, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1EA

 

Hanes personol

Mae Suzy yn briod ac mae ganddi ddau fab.

 

Cefndir proffesiynol

Ar ôl gyrfa ym myd marchnata a rheoli yn y celfyddydau, cymhwysodd Suzy fel cyfreithiwr, gan weithio mewn nifer o feysydd o deuluoedd sy’n agored i niwed i gynllunio treth.

Mae wedi hyfforddi fel mentor i weithio gyda throseddwyr ifanc ac wedi mentora gyda Prime Cymru. Bu Suzy hefyd yn ymddiriedolwraig i nifer o brosiectau plant. Bu’n cynnal Clwb Swyddi ac yn gwirfoddoli gyda grwpiau cymorth cymunedol, gan gynnwys Cyfeillion a Theuluoedd Carcharorion yng ngharchar Abertawe. Mae wedi ysgrifennu ar gyfer nifer o gyhoeddiadau ac roedd yn un o sylfaenwyr Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Cymru.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help