Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Caroline Jones AC

Caroline Jones AC

Teitl: Comisiynydd

Plaid: Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)

Rhanbarth: Gorllewin De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

E-bost:  Caroline.Jones@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.carolinejones.wales

Twitter :  www.twitter.com/CarolineUKIP

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Ers iddi ddioddef o ganser y fron yn 2007, mae Caroline wedi bod yn 'gyfaill' i ddioddefwyr canser. Mae'n parhau i godi arian ar gyfer elusennau canser ac yn gwneud gwaith gwirfoddol ar eu rhan. Mae hefyd yn cefnogi nifer o elusennau lles anifeiliaid.

 

Hanes personol

Ganwyd Caroline yn ne Cymru, yn ferch i gyn-filwr ac yn wyres i löwr. Cafodd ei haddysg yn lleol, gan fynd i goleg a phrifysgol yn y rhanbarth.

 

Cefndir proffesiynol

Er bod Caroline yn athrawes gymwysedig, gadawodd y byd addysg i weithio ym maes llywodraeth leol. Yna, ymunodd â'r Gwasanaeth Carchardai, lle bu'n rheoli ei hadran ei hun. Ar ôl gadael y Gwasanaeth Carchardai, sefydlodd Caroline ddau fusnes bach. Mae hi'n gyflogwr lleol.

 

Hanes gwleidyddol

Roedd Caroline yn ymgeisydd i blaid UKIP yn Etholiad Ewrop 2014 ac Etholiad Cyffredinol 2015 cyn cael ei henwi'n brif ymgeisydd y blaid yn rhanbarth Gorllewin De Cymru ar gyfer etholiad y Cynulliad. Caroline yw llefarydd UKIP ar iechyd a lles. Mae hi hefyd yn un o Gomisiynwyr y Cynulliad.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help