Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Hefin David AC

Hefin David AC

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Caerffili

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Bargoed YMCA
Aeron Place
Gilfach
Bargoed
CF81 8JA

Ffôn:  01443 838542

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7154

E-bost:  Hefin.David@cynulliad.cymru

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae gan Dr Hefin David radd BScEcon mewn Economeg a Gwleidyddiaeth a gradd MScEcon mewn Polisi Ewropeaidd o Brifysgol Caerdydd. Mae ganddo hefyd Dystysgrif Addysg i Raddedigion o Brifysgol Cymru, Casnewydd, a Doethuriaeth o Brifysgol Sir Gaerloyw.

 

Mae Hefin yn un o gymrodorion yr Higher Education Academy (FHEA) ac yn aelod cyswllt academaidd o'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD).

 

Fel Aelod Cynulliad, mae ganddo ddiddordeb mewn datblygu a thyfu busnesau bach, cyflogadwyedd a mynediad at addysg bellach ac addysg uwch i'r rheini sydd ag anghenion ychwanegol.

 

Hanes personol

Cafodd Hefin ei eni a'i fagu yn etholaeth Caerffili, lle y mae'n byw gyda'i wraig, Anna, a'i ferch, Caitlin. Yn y gorffennol, mae wedi perfformio gyda Chymdeithas Opera Amatur Brynmawr yn eu cynyrchiadau o 'Singin' in the Rain' a 'Return to the Forbidden Planet'.  Mae'n Llywodraethwr mewn dwy ysgol ac yn Gadeirydd Pwyllgor Rheoli Neuadd Pentref Tir-y-berth. 

 

Cefndir proffesiynol

Cyn cael ei ethol yn Aelod Cynulliad, roedd Hefin yn Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Roedd yn dysgu Rheoli Adnoddau Dynol ac Ymarfer Proffesiynol i israddedigion a graddedigion, gan ganolbwyntio ar gyflogadwyedd. O ran gwaith ymchwil, roedd Hefin yn ymddiddori mewn cyflogadwyedd a thwf mewn busnesau bach ac roedd ei ddoethuriaeth yn ystyried y penderfyniadau cynnar o ran cyflogaeth a wneir gan unigolion sy'n berchen ar fusnesau bach ac yn eu rheoli.  Mae ganddo brofiad o weithio ac addysgu yn yr Almaen, gwlad Groeg, India a Tsieina.

 

Hanes gwleidyddol

Cafodd Hefin ei ethol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili mewn is-etholiad ym mis Mawrth 2007 ac mae wedi gwasanaethu'n barhaol ers hynny.  Bydd yn ymddeol fel aelod o'r Cyngor ar ddiwedd y tymor hwn ym mis Mai 2017. Ef oedd Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau rhwng 2012 a 2016, a bu'r pwyllgor yn trafod nifer o faterion o ddiddordeb i'r cyhoedd yn ystod y cyfnod hwnnw, gan gynnwys lliniaru effeithiau mwyaf difrifol y dreth ystafell wely a lleihau'r defnydd o lety gwely a brecwast i gartrefu pobl mewn argyfwng.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help