Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Hefin David AC

Hefin David AC

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Caerffili

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Bargoed YMCA
Aeron Place
Gilfach
Bargoed
CF81 8JA

Ffôn:  01443 838542

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7154

E-bost:  Hefin.David@cynulliad.cymru

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae gan Dr Hefin David radd BScEcon mewn Economeg a Gwleidyddiaeth a gradd MScEcon mewn Polisi Ewropeaidd o Brifysgol Caerdydd. Mae ganddo hefyd Dystysgrif Addysg i Raddedigion o Brifysgol Cymru, Casnewydd, a Doethuriaeth o Brifysgol Sir Gaerloyw.

 

Mae Hefin yn un o gymrodorion yr Higher Education Academy (FHEA) ac yn aelod cyswllt academaidd o'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD).

 

Fel Aelod Cynulliad, mae ganddo ddiddordeb mewn datblygu a thyfu busnesau bach, cyflogadwyedd a mynediad at addysg bellach ac addysg uwch i'r rheini sydd ag anghenion ychwanegol.

 

Hanes personol

Cafodd Hefin ei eni a'i fagu yn etholaeth Caerffili, lle y mae'n byw gyda'i wraig, Anna, a'i ferch, Caitlin. Yn y gorffennol, mae wedi perfformio gyda Chymdeithas Opera Amatur Brynmawr yn eu cynyrchiadau o 'Singin' in the Rain' a 'Return to the Forbidden Planet'.  Mae'n Llywodraethwr mewn dwy ysgol ac yn Gadeirydd Pwyllgor Rheoli Neuadd Pentref Tir-y-berth. 

 

Cefndir proffesiynol

Cyn cael ei ethol yn Aelod Cynulliad, roedd Hefin yn Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Roedd yn dysgu Rheoli Adnoddau Dynol ac Ymarfer Proffesiynol i israddedigion a graddedigion, gan ganolbwyntio ar gyflogadwyedd. O ran gwaith ymchwil, roedd Hefin yn ymddiddori mewn cyflogadwyedd a thwf mewn busnesau bach ac roedd ei ddoethuriaeth yn ystyried y penderfyniadau cynnar o ran cyflogaeth a wneir gan unigolion sy'n berchen ar fusnesau bach ac yn eu rheoli.  Mae ganddo brofiad o weithio ac addysgu yn yr Almaen, gwlad Groeg, India a Tsieina.

 

Hanes gwleidyddol

Cafodd Hefin ei ethol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili mewn is-etholiad ym mis Mawrth 2007 ac mae wedi gwasanaethu'n barhaol ers hynny.  Bydd yn ymddeol fel aelod o'r Cyngor ar ddiwedd y tymor hwn ym mis Mai 2017. Ef oedd Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau rhwng 2012 a 2016, a bu'r pwyllgor yn trafod nifer o faterion o ddiddordeb i'r cyhoedd yn ystod y cyfnod hwnnw, gan gynnwys lliniaru effeithiau mwyaf difrifol y dreth ystafell wely a lleihau'r defnydd o lety gwely a brecwast i gartrefu pobl mewn argyfwng.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help