Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Vikki Howells AC

Vikki Howells AC

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Cwm Cynon

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
27 High Street
Aberdâr
CF44 7AA

Ffôn:  01685 881 388

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7163

E-bost:  Vikki.Howells@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.vikkihowells.com

Twitter :  www.twitter.com/VikkiHowells

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae diddordebau gwleidyddol Vikki yn cynnwys: addysg; trafnidiaeth a'r economi; trechu tlodi; adfywio cymunedol; a threftadaeth a diwylliant.

 

Hanes personol

Vikki Howells yw Aelod Cynulliad Llafur Cymru ar gyfer Cwm Cynon. Mae Vikki wedi byw yng Nghwm Cynon erioed. Cafodd ei haddysg yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Ioan Fedyddiwr yn Aberdâr cyn mynychu Prifysgol Cymru Caerdydd lle enillodd gradd baglor mewn Hanes Rhyngwladol a Hanes Cymru yn ogystal â gradd meistr mewn Hanes Cymru Fodern. Adeg astudio yng Nghaerdydd, enillodd Vikki wobr Charles Morgan ar gyfer ei chyfraniad i faes Hanes Cymru.

 

Cefndir proffesiynol

Roedd Vikki yn athrawes Hanes yn Ysgol Gymunedol Sant Cenydd yng Nghaerffili rhwng 2000 a 2016, ac fe gafodd amryw rolau bugeiliol yno, yn fwyaf diweddar fel Pennaeth Cynorthwyol y Chweched Dosbarth. Mae Vikki hefyd wedi gweithio fel mentor ar gyfer athrawon dan hyfforddiant ac wedi eistedd ar y panel derbyn ar gyfer cwrs TAR Hanes Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

 

Hanes gwleidyddol

Ymunodd Vikki â'r Blaid Lafur yn 17 oed ac mae wedi dal sawl rôl yn ei hetholaeth, gan gynnwys Swyddog Menywod a Chadeirydd Plaid Lafur yr Etholaeth.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help