Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Gareth Bennett AC

Gareth Bennett AC

Plaid: Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)

Rhanbarth: Canol De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Rhif Ffôn Busnes:  0300 200 7263

E-bost:  Gareth.Bennett@cynulliad.cymru

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyrhaeddiadau

Mae diddordebau gwleidyddol Gareth yn cynnwys materion cyfansoddiadol, chwaraeon, masnach drwyddedig, sgiliau ac ail-hyfforddi, a thai. Cyn cael ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, roedd yn gyd-awdur llyfrau ar bêl-droed a hanes lleol.

 

Hanes personol

Ganwyd Gareth yng Nghaerdydd a chafodd ei addysg yn Ysgol Gyfun Radyr, Caerdydd.

 

Cefndir proffesiynol

Cafodd Gareth hyfforddiant fel gohebydd papur newydd a bu’n gweithio ar bapurau newydd lleol. Yna bu mewn swyddi amrywiol mewn gwahanol feysydd, o swyddi gweinyddol i waith labro yn ôl y gofyn.

 

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Gareth am y tro cyntaf i’r Cynulliad Cenedlaethol yn yr Etholiad ym mis Mai 2016. Ef yw Llefarydd UKIP ym maes Llywodraeth Leol, Cymunedau, Tai a Chwaraeon, ac ef hefyd yw Rheolwr Busnes y Grŵp.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help