Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Jeremy Miles AC

Jeremy Miles AC

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Castell-nedd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
7 High Street
Pontardawe
Abertawe
SA8 4HU

Ffôn:  01792 869993

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7107

E-bost:  Jeremy.Miles@cynulliad.cymru

Twitter :  twitter.com/Jeremy_Miles

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Tan yn ddiweddar, roedd Jeremy yn un o ymddiriedolwyr yr elusen cyfiawnder cymdeithasol, Sefydliad Bevan, ac ef oedd ysgrifennydd yr elusen hefyd.

 

Mae ganddo hefyd brofiad fel mentor ieuenctid ac fel ymgynghorydd mewn canolfannau sy’n rhoi cyngor cyfreithiol yn rhad ac am ddim.

 

Hanes personol

Cafodd Jeremy ei eni a'i fagu ym Mhontarddulais ac, fel siaradwr Cymraeg, cafodd ei addysg yn Ysgol Gyfun Ystalyfera yng Nghwm Tawe a Choleg Newydd, Rhydychen lle bu'n astudio'r gyfraith.

 

Mae Jeremy yn byw yn Alltwen yn etholaeth Castell-nedd ac yn mwynhau ffilmiau, darllen, coginio, heicio a beicio, a dilyn rygbi yn lleol.

 

Cefndir proffesiynol

Yn syth ar ôl graddio, bu Jeremy yn dysgu’r gyfraith ym Mhrifysgol Warsaw yng Ngwlad Pwyl.

 

Yn ddiweddarach, bu’n gweithio fel cyfreithiwr yn Llundain i ddechrau, ac yna cafodd swyddi cyfreithiol a masnachol uwch mewn busnesau yn sector y cyfryngau gan gynnwys ITV a’r rhwydwaith teledu a’r stiwdio ffilm Americanaidd, NBC Universal.

 

Ar ôl dychwelyd i fyw yng Nghymru, sefydlodd ei gwmni ymgynghori ei hun gan weithio gyda chleientiaid rhyngwladol yn y sector darlledu a’r sector digidol.

 

Hanes gwleidyddol

Cafodd Jeremy ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer etholaeth Castell-nedd ym mis Mai 2016, fel ymgeisydd y blaid Lafur a’r blaid Gydweithredol, yn dilyn ymddeoliad Gwenda Thomas AC. Mae ei ddiddordebau'n cynnwys datblygu economaidd a chymunedol, ac addysg a sgiliau.

 

Mae'n aelod o Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau,  y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, a'r Pwyllgor Materion Allanol. Mae'n cadeirio grŵp y Blaid Gydweithredol yn y Cynulliad.

 

Ef yw cadeirydd y grŵp trawsbleidiol ar Gwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol a'r grŵp trawsbleidiol ar yr Iaith Gymraeg. Mae hefyd yn aelod o'r grwpiau trawsbleidiol ar Ddur, STEM, Ynni Cynaliadwy, Iechyd Meddwl a Chymru Ryngwladol.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help