Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Siân Gwenllian AC

Siân Gwenllian AC

Plaid: Plaid Cymru

Etholaeth: Arfon

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
8 Stryd y Castell
Caernarfon
LL55 1SE

Ffôn:  01286 672076

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7192

E-bost:  Sian.Gwenllian@cynulliad.cymru

Facebook :  www.facebook.com/SianGwenllianACAM

Twitter :  www.twitter.com/siangwenfelin

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Mae gan Sian swyddfa hefyd yn 70 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NR

 

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Etholwyd Siân Gwenllïan i'r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016. Mae hi’n cynrychioli etholaeth Arfon fel aelod o Blaid Cymru.

Yn dilyn yr etholiad penodwyd Siân yn llefarydd Plaid Cymru dros Lywodraeth Leol, yr iaith Gymraeg, Cydraddoldeb a Chynllunio.

 

Hanes personol

Addysgwyd Siân yn Ysgol Friars, Bangor ac ym mhrifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd.

Ar ôl colli ei gŵr bu’n magu ei phlant  ar ei phen ei hun.

Mae hi wedi bod yn llywodraethwr ysgol am 15 mlynedd a tan yn ddiweddar yn gadeirydd llywodraethwyr Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon. Mae’n weithgar gyda mentrau cymunedol ac yn ymgyrchydd dros y Gymraeg a chydraddoldeb.

Mae ei diddordebau y tu allan i wleidyddiaeth yn cynnwys theatr, celf, cerdded, yoga, sîn gerddoriaeth Gymraeg, peldroed a rygbi.

 

Cefndir proffesiynol

Roedd Siân yn gweithio fel newyddiadurwr gyda'r BBC a HTV cyn dod yn newyddiadurwr llawrydd. Yn fwy diweddar, bu'n gweithio fel swyddog cyfathrebu Cyngor Gwynedd ac i gwmni Golwg.

 

Hanes gwleidyddol

Rhwng 2008 a 2016 bu'n gwasanaethu fel cynghorydd ar Gyngor Gwynedd, yn cynrychioli Y Felinheli. Rhwng 2010 a 2012 hi oedd yn gyfrifol am bortffolio cyllid yr awdurdod a rhwng 2012 a 2014 roedd hi'n aelod o'r Cabinet dros addysg, ac yn  Ddirprwy Arweinydd y Cyngor. Yn 2014 penodwyd Siân yn bencampwr busnesau bach Gwynedd, yn gyfrifol am hyrwyddo'r sector hwn o'r economi yn y sir. Bu’n Gadeirydd Pwyllgor Etholaeth Arfon o Blaid Cymru.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help