Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Michelle Brown AC

Michelle Brown AC

Plaid: Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)

Rhanbarth: Gogledd Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

E-bost:  Michelle.Brown@cynulliad.cymru

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Michelle yn credu y gall gogledd Cymru ffynnu, os caiff gyfle teg, ac mae hi'n angerddol ynglŷn ag ymladd i’r ardal gael y sylw a'r buddsoddiad y mae'n ei haeddu. Dywed ei bod yn siaradwraig blaen ac y 'bydd yn dweud ei barn yn glir – yn blaen ac yn syml.’

 

Cefndir personol

Mae Michelle yn hoffi anifeiliaid. Cafodd ei magu ym Mostyn a graddiodd o Brifysgol Swydd Stafford gyda gradd yn y Gyfraith, gradd Meistr yn y Gyfraith a Diploma Ôl-raddedig mewn Practis Cyfreithiol. Mae ei theulu wedi byw yn ardal Treffynnon ers dechrau’r 1950au, a mynychodd ysgolion lleol, gan fynd i ysgol gynradd yn Nhreffynnon ac i Ysgol Uwchradd St Richard Gwyn yn y Fflint.

Mae Michelle yn dal i fyw ym Mostyn, ar ôl dychwelyd i Gymru rai blynyddoedd yn ôl ar ôl cyfnod yn gweithio yng nghanolbarth Lloegr.

 

Cefndir proffesiynol

Cyn dod yn Aelod Cynulliad, gweithiodd Michelle fel cynghorydd cyfreithiol yn y sector peirianneg, gan weithio i gwmni byd-eang sy'n ymdrin ag amrywiaeth o gontractau gwerth uchel.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help