Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Nathan Gill AC

Nathan Gill AC

Plaid: Annibynnol

Rhanbarth: Gogledd Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
10 Stryd y Bont
Porthaethwy
Ynys Môn
LL59 5DW

Ffôn:  01248 717 052

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7250

E-bost:  Nathan.Gill@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.nathangill.cymru/

Twitter :  www.twitter.com/NathanGillMEP

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Hanes personol

Symudodd teulu Nathan i Ynys Môn pan oedd yn blentyn. Aeth i Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd, ac yna cafodd addysg uwchradd ac addysg bellach mewn ysgolion a cholegau lleol.  Ar ôl coleg, daeth Nathan yn gyfrifol am y busnes teuluol, gan ddarparu gofal i'r henoed, cyn symud i faes gwleidyddiaeth.

 

Mae Nathan yn briod, ac mae ganddo bump o blant ac mae pob un ohonynt yn mynd i ysgol cyfrwng Cymraeg. Mae Nathan yn ymddiddori yn hanes y Rhyfel Byd Cyntaf, darllen a garddio ac mae'n cyfaddef ei fod yn addoli'r haul.

 

Hanes gwleidyddol

Mae Nathan wedi cefnogi ac ymgyrchu ar ran UKIP ers 2004 ac mae wedi sefyll mewn amrywiol etholiadau lleol a chenedlaethol fel ymgeisydd ar gyfer y blaid. Cafodd Nathan ei ethol yn ASE UKIP dros Gymru yn 2014. Ar ôl llwyddiant Etholiad Ewrop yn 2014, daeth Nathan yn Arweinydd UKIP Cymru yng Nghynhadledd Hydref UKIP Cymru, a gynhaliwyd ym Margam ym mis Rhagfyr 2014.

 

Ym mis Awst 2016, gadawodd Nathan grŵp UKIP yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a daeth yn Aelod Cynulliad Annibynnol.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help