Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Llyr Gruffydd AC

Llyr Gruffydd AC

Plaid: Plaid Cymru

Rhanbarth: Gogledd Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Canolfan Busnes Birch House
Hen Lon Parcwr
Rhutun
Sir Ddinbych
LL15 1NA

Ffôn:  01824 703 593

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

E-bost:  Llyr.Gruffydd@cynulliad.cymru

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Hanes personol

Cafodd Llyr ei addysgu yn Ysgol Bro Myrddin a Phrifysgol Aberystwyth.

 

Cefndir proffesiynol

Dechreuodd Llyr ei yrfa fel gweithiwr ieuenctid cyn iddo symund ymlaen i weithio i Gyngor Ieuenctid Cymru a Chyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol. Yn ddiweddarach, daeth yn rheolwr prosiect i gwmni datblygu economaidd.

Mae Llyr hefyd wedi bod yn Rheolwr Ymgynghori i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.

 

Hanes gwleidyddol

Cystadlodd Llyr am sedd Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro yn Etholiad y Cynulliad yn 2003, a chystadlodd am yr un sedd yn Etholiad Cyffredinol 2001, yn ogystal â chystadlu am sedd Gorllewin Clwyd yn Etholiad Cyffredinol 2010.

Mae wedi bod yn Gynghorydd Tref Caerfyrddin ac yn Faer Tref Caerfyrddin.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help