Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Rebecca Evans AC

Rebecca Evans AC

Teitl: Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Gwyr

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
9 Heol Pontarddulais
Gorseinon
Abertawe
SA4 4FE

Ffôn:  01792 899 081

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7160

E-bost:  Rebecca.Evans@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.rebeccaevans4gower.com

Twitter :  www.twitter.com/RebeccaEvansAM

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Gwybodaeth ychwanegol

Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Rebecca Evans yn eu rôl fel Aelod Cynulliad, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Rebecca Evans yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://gov.wales/about/cabinet/writingtoministers/?skip=1&lang=cy

 

 

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Cafodd Rebecca ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2011 i gynrychioli rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru. Yn 2016, daeth yn Aelod Cynulliad ar gyfer Gŵyr.

 

Gwahoddwyd Rebecca i fod yn aelod ifancaf Llywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2014 pan gafodd ei phenodi yn Ddirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, ac ers mis Mai 2016 bu’n gwasanaethu fel Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Mae ei diddordebau gwleidyddol yn cynnwys cydraddoldeb, diwygio lles, trechu tlodi a materion gwledig.

 

Hanes personol

Cafodd Rebecca ei haddysgu ym Mhrifysgol Leeds, lle astudiodd Hanes. Cafodd radd Meistr mewn Athroniaeth mewn Astudiaethau Hanesyddol o Brifysgol Caergrawnt hefyd.

 

Mae Rebecca yn byw ger Llanelli gyda’i gŵr. Maen dysgu Cymraeg.

 

Cefndir proffesiynol

Cyn dod yn Aelod Cynlluniad, roedd Rebecca yn gweithio yn y trydydd sector.

 

Hanes gwleidyddol

Yn y Pedwerydd Cynulliad, penodwyd Rebecca i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Phwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a’i Grŵp Gorchwyl a Gorffen Polisi Amaethyddiaeth Cyffredin. Bun gwasanaethu hefyd ar y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

Hefyd, yn y Pedwerydd Cynulliad, Rebecca oedd Cadeirydd y Grwpiau Trawsbleidiol ar Anabledd, Iechyd Meddwl, a Nyrsio a Bydwreigiaeth; ac roedd yn is-gadeirydd y Grwpiau Trawsbleidiol ar Ffydd, Awtistiaeth, a Chwrw a’r Dafarn. Roedd yn swyddog yn sawl Grŵp Trawsbleidiol arall, gan gynnwys Cyflyrau Niwrolegol, a Phobl Hŷn.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help