Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Keith Baldwin

Keith Baldwin

Teitl: Cynghorwr Annibynnol

Aelodaeth

Gwybodaeth ychwanegol

Treuliodd Keith 20 mlynedd fel partner yn  PricewaterhouseCoopers (PWC). Ar wahân i’w gyfrifoldebau dros gleientiaid yn ystod y cyfnod hwn, daliodd hefyd nifer o swyddi rheoli gan gynnwys dirprwy bartner yn gyfrifol am ymgynghori â’r Llywodraeth a phartner yn gyfrifol am y swyddogaethau rheoli risg ac ansawdd ym musnes cynghori PWC.

 

Ers gadael PWC mae wedi cyflawni nifer o swyddi anweithredol ac ymgynghorol, gan gynnwys aelod Bwrdd anweithredol ac Aelod o’r Pwyllgor Archwilio yn CVQO Cyf. (sy’n helpu pobl ifanc i ennill cymwysterau galwedigaethol). Mae’n Aelod o’r Cyngor ac yn Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn Amgueddfa Genedlaethol y Fyddin, er 2010.  Bu’n gyfarwyddwr anweithredol y Bwrdd Astudiaethau Barnwrol (y Coleg Barnwrol erbyn hyn) rhwng 2007 a 2011, ac mae wedi cyflawni nifer o swyddi fel aelod pwyllgor ac fel Cynghorydd Arbennig i’r Bwrdd ym Mwrdd Safonau’r Bar (sef rheoleiddiwr bargyfreithwyr) er mis Ionawr 2013.

 

Penodwyd yn un o Gynghorwyr Annibynnol i Gomisiwn y Cynulliad ym mis Tachwedd 2012

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help