Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Keith Baldwin

Keith Baldwin

Teitl: Cynghorwr Annibynnol

Aelodaeth

Gwybodaeth ychwanegol

Treuliodd Keith 20 mlynedd fel partner yn  PricewaterhouseCoopers (PWC). Ar wahân i’w gyfrifoldebau dros gleientiaid yn ystod y cyfnod hwn, daliodd hefyd nifer o swyddi rheoli gan gynnwys dirprwy bartner yn gyfrifol am ymgynghori â’r Llywodraeth a phartner yn gyfrifol am y swyddogaethau rheoli risg ac ansawdd ym musnes cynghori PWC.

 

Ers gadael PWC mae wedi cyflawni nifer o swyddi anweithredol ac ymgynghorol, gan gynnwys aelod Bwrdd anweithredol ac Aelod o’r Pwyllgor Archwilio yn CVQO Cyf. (sy’n helpu pobl ifanc i ennill cymwysterau galwedigaethol). Mae’n Aelod o’r Cyngor ac yn Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn Amgueddfa Genedlaethol y Fyddin, er 2010.  Bu’n gyfarwyddwr anweithredol y Bwrdd Astudiaethau Barnwrol (y Coleg Barnwrol erbyn hyn) rhwng 2007 a 2011, ac mae wedi cyflawni nifer o swyddi fel aelod pwyllgor ac fel Cynghorydd Arbennig i’r Bwrdd ym Mwrdd Safonau’r Bar (sef rheoleiddiwr bargyfreithwyr) er mis Ionawr 2013.

 

Penodwyd yn un o Gynghorwyr Annibynnol i Gomisiwn y Cynulliad ym mis Tachwedd 2012

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help