Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Hugh Widdis

Hugh Widdis

Teitl: Cynghorwr Annibynnol

Aelodaeth

Gwybodaeth ychwanegol

Hugh yw Cyfarwyddwr Gwasanaeth Cyfreithiol y Llywodraeth yn Senedd Gogledd Iwerddon, ac mae’n Gyfreithiwr Adran ar gyfer Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon. Ers 3 Gorffennaf 2017, mae Hugh wedi’i benodi dros dro i swydd Ysgrifennydd Parhaol i’r Adran Gyllid ar gyfer Gogledd Iwerddon.

 

Mae ganddo 17 mlynedd o brofiad o weithio ym maes gwasanaethau cyfreithiol seneddol a llywodraethol. Cyn ymuno â Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon, Hugh oedd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu Senedd Gogledd Iwerddon. Cyn hynny, bu’n gweithio ym maes ymchwil, fel bargyfreithiwr mewn practis preifat ac fel cyfreithiwr mewnol gyda chwmni gwasanaethau ariannol blaenllaw. Mae wedi gweithio yn swyddfa gyfreithiol Senedd yr Alban hefyd, ac ym maes cyfraith wahaniaethu yn Swyddfa’r Prif Weinidog a’r Dirprwy Brif Weinidog.

 

Mae Hugh yn fargyfreithiwr ac mae’n aelod o Far Iwerddon a Bar Gogledd Iwerddon.

 

Penodwyd yn un o Gynghorwyr Annibynnol i Gomisiwn y Cynulliad Y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg ym mis Tachwedd 2012.

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help