Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Eric Gregory

Eric Gregory

Teitl: Cynghorwr Annibynnol

Aelodaeth

Gwybodaeth ychwanegol

 

Eric yw Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg. Mae hefyd yn aelod o Banel yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, yn Gynghorwr Annibynnol a Chadeirydd Pwyllgor Risg a Sicrwydd Swyddfa Pasbortau Ei Mawrhydi, yn gyfarwyddwr anweithredol ar gyfer Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol (LAA) y Weinyddiaeth Gyfiawnder, lle mae’n aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg, ac yn Llywodraethwr y Sefydliad Iechyd.

Bu’n gweithio i Bartneriaeth John Lewis am 25 mlynedd tan 2009, lle roedd yn Gyfarwyddwr Bwrdd am saith mlynedd, gan ddal y tair prif swydd cyfarwyddwr TG cyn dod yn Gyfarwyddwr Personél John Lewis. Cyn hynny roedd yn gyfarwyddwr anweithredol ar gyfer rhaglenni Cofrestru Etholiadol Swyddfa’r Cabinet ac ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron lle’r oedd hefyd yn aelod o’r Bwrdd TGCh. Mae hefyd wedi dal swydd Cadeirydd Bwrdd TG y Fforwm Nwyddau Defnyddwyr, a bu’n aelod o Fwrdd Busnesau e-sgiliau am chwe mlynedd.

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help