Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Eric Gregory

Eric Gregory

Teitl: Cynghorwr Annibynnol

Aelodaeth

Gwybodaeth ychwanegol

 

Eric yw Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg. Mae hefyd yn aelod o Banel yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, yn Gynghorwr Annibynnol a Chadeirydd Pwyllgor Risg a Sicrwydd Swyddfa Pasbortau Ei Mawrhydi, yn gyfarwyddwr anweithredol ar gyfer Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol (LAA) y Weinyddiaeth Gyfiawnder, lle mae’n aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg, ac yn Llywodraethwr y Sefydliad Iechyd.

Bu’n gweithio i Bartneriaeth John Lewis am 25 mlynedd tan 2009, lle roedd yn Gyfarwyddwr Bwrdd am saith mlynedd, gan ddal y tair prif swydd cyfarwyddwr TG cyn dod yn Gyfarwyddwr Personél John Lewis. Cyn hynny roedd yn gyfarwyddwr anweithredol ar gyfer rhaglenni Cofrestru Etholiadol Swyddfa’r Cabinet ac ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron lle’r oedd hefyd yn aelod o’r Bwrdd TGCh. Mae hefyd wedi dal swydd Cadeirydd Bwrdd TG y Fforwm Nwyddau Defnyddwyr, a bu’n aelod o Fwrdd Busnesau e-sgiliau am chwe mlynedd.

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help