Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mark Drakeford AC

Mark Drakeford AC

Teitl: Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Gorllewin Caerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
395 Cowbridge Road East
Caerdydd
Caerdydd
Caerdydd
CF5 1JG

Ffôn:  029 2022 3207

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7318

E-bost:  Mark.Drakeford@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.markdrakeford.com

Twitter :  www.twitter.com/MarkDrakeford

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Gwybodaeth ychwanegol

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Mark Drakeford yn eu rôl fel Aelod Cynulliad, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Mark Drakeford yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://gov.wales/about/cabinet/writingtoministers/?skip=1&lang=cy

 

Hanes personol

Ganed a magwyd Mark yng ngorllewin Cymru cyn symud i Gaerdydd bron i 40 mlynedd yn ôl. Ers hynny mae wedi byw yn ardal Pontcanna o Gaerdydd.

 

Cefndir proffesiynol

Mae'n gyn-swyddog prawf, gweithiwr cyfiawnder ieuenctid ac arweinydd prosiect Barnardos yn Nhrelái  a Chaerau, ac ar hyn o bryd mae'n Athro mewn Polisi Cymdeithasol a Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Mark hefyd wedi dysgu ym Mhrifysgol Abertawe.

 

Yn yr 1980au a'r 1990au roedd Mark yn gynghorydd Llafur ar Gyngor Sir De Morgannwg, gan arbenigo mewn materion addysg, gan gynnwys addysg cyfrwng Cymraeg.

 

Hanes gwleidyddol

Rhwng 2000 a 2010 bu Mark yn gweithio fel cynghorydd polisi iechyd a chymdeithasol y Cabinet yn Llywodraeth Cymru cyn dod yn bennaeth swyddfa wleidyddol y Prif Weinidog.  Mae ganddo werth 40 mlynedd o wybodaeth o etholaeth Gorllewin Caerdydd.

 

Daeth Mark yn Aelod Cynulliad dros Orllewin Caerdydd ym mis Mai 2011.

 

Ym mis Mawrth 2013, cafodd ei benodi'n Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru, lle'r oedd yn gyfrifol am nifer o ddarnau pwysig o ddeddfwriaeth gan gynnwys newidiadau yn y drefn o roi organau yng Nghymru. Yn dilyn etholiad mis Mai 2016, daeth Mark yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help