Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Vaughan Gething AC

Vaughan Gething AC

Teitl: Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: De Caerdydd a Phenarth

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Rhif Ffôn Busnes:  0300 200 7150

E-bost:  Vaughan.Gething@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.vaughangething.co.uk

Twitter :  twitter.com/vaughangething/

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Gwybodaeth ychwanegol

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Vaughan Gething yn eu rôl fel Aelod Cynulliad, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Vaughan Gething yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://gov.wales/about/cabinet/writingtoministers/?skip=1&lang=cy

 

Hanes personol

Cafodd Vaughan Gething ei eni yn Zambia a’i fagu yn Dorset. Cafodd ei addysgu ym mhrifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd. Mae’n byw yn ei etholaeth gyda’i wraig Michelle yn awr.

 

Cefndir proffesiynol

Roedd Vaughan yn gyfreithiwr ac yn gynbartner yn Thompsons. Mae’n aelod o’r undebau GMB ac Unite, a Vaughan oedd Llywydd ieuengaf erioed y TUC yng Nghymru. Mae wedi gwasanaethu yn y gorffennol fel cynghorydd sir a llywodraethwr ysgol. Mae hefyd wedi bod yn wirfoddolwr gwasanaethau cymunedol – yn rhoi cymorth a gofal i fyfyriwr a oedd yn dioddef o barlys yr ymennydd. Mae hefyd yn gyn-Lywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru.

 

Hanes gwleidyddol

Rhwng 1999 a 2001, gweithiodd Vaughan fel ymchwilydd i Val Feld a Lorraine Barrett, cyn-Aelodau’r Cynulliad. Rhwng 1999 a 2001, Vaughan oedd cadeirydd Hawl i Bleidleisio - prosiect trawsbleidiol i annog cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig i gyfrannu mwy ym mywyd cyhoeddus Cymru

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help