Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Leanne Wood AC

Leanne Wood AC

Plaid: Plaid Cymru

Etholaeth: Rhondda

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
68 Heol Pontypridd
Porth
CF39 9PL

Ffôn:  01443 681420

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7200

E-bost:  Leanne.Wood@cynulliad.cymru

Facebook :  www.facebook.com/leannerhondda

Twitter :  twitter.com/leannewood

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

 • 02/05/2003 - 02/05/2007
 • 04/05/2007 - 31/03/2011
 • 06/05/2011 - 05/04/2016
 • 06/05/2016 -

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Leanne wedi chwarae rhan fawr ym mudiad yr undebau llafur a bu’n gadeirydd grŵp trawsbleidiol Undeb y PCS yn y Cynulliad yn y gorffennol.  Yn ystod ei chyfnod fel Aelod Cynulliad, bun gyfrifol am bortffolios Plaid Cymru ar gyfer Cynaliadwyedd, yr Amgylchedd, Cyfiawnder Cymdeithasol a Thai.  Ar wahân i wleidyddiaeth, mae ei diddordebau yn cynnwys dysgu Cymraeg a garddio.

 

Cysylltiadau eraill:

 • Aelod o UNSAIN
 • Aelod Cyswllt o Gymdeithas Genedlaethol y Swyddogion Prawf
 • Ymgyrch Cefnogi Palesteina
 • Amnest Rhyngwladol
 • Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
 • CAMRA
 • Hawliau Erthylu
 • Republic
 • Cymdeithas Cymru Cuba
 • Sefydliad Bevan

 

Hanes personol

Ganed Leanne Wood yn y Rhondda, lle y mae’n byw hyd heddiw.  Cafodd ei haddysg yn Ysgol Gyfun Tonypandy, Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Caerdydd.

 

Cefndir proffesiynol

Cyn iddi gael ei hethol i’r Cynulliad Cenedlaethol yn 2003, roedd Leanne yn gweithio fel tiwtor proffesiynol a bu’n darlithio mewn polisi cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd. Bu hefyd yn gweithio fel swyddog prawf a gweithiwr cymorth gyda Chymorth i Fenywod Cwm Cynon yn 2001 a 2002.

 

Hanes gwleidyddol

Mae Leanne wedi creu dwy ddogfen polisi bwysig i Blaid Cymru. Yn 2008, cyhoeddodd 'Gwneud ein Cymunedau’n fwy Diogel' a oedd yn dadlau dros ddatganoli’r system cyfiawnder troseddol yng Nghymru.  Yn 2011, cyhoeddwyd 'Cynllun Gwyrdd i’r Cymoedd', lle’r oedd Leanne yn dadlau o blaid rhaglen creu swyddi gwyrdd er mwyn adfywio ardaloedd cyn-feysydd glo’r cymoedd.

 

Ar 15 Mawrth 2012, etholwyd Leanne yn Arweinydd Plaid Cymru; a hi yw'r ferch gyntaf i arwain y blaid.  Cafodd ei hethol yn Aelod Cynulliad dros y Rhondda ym mis Mai 2016.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help