Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Kirsty Williams AC

Kirsty Williams AC

Teitl: Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Plaid: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Etholaeth: Brycheiniog a Sir Faesyfed

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
4 Water Gate
Aberhonddu
LD3 9AN

Ffôn:  01874 625739

Ffacs:  01874 625635

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7277

E-bost:  Kirsty.Williams@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.KirstyWilliams.org.uk

Twitter :  www.twitter.com/Kirsty_Williams

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Kirsty Williams yn eu rôl fel Aelod Cynulliad, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Kirsty Williams yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://gov.wales/about/cabinet/writingtoministers/?skip=1&lang=cy

 

Hanes personol

Ganed Kirsty yn Taunton i rieni o Gymru. Pan oedd hi’n dair oed, symudodd y teulu i bentref Bynea yn sir Gaerfyrddin, ac yno y cafodd ei magu.  Erbyn hyn, mae Kirsty yn byw ar fferm y teulu ger Aberhonddu gyda’i gŵr au tair merch ifanc.

 

Cafodd ei haddysg yn ysgol gynradd y pentref yn sir Gaerfyrddin ac yna yn Ysgol St Michael, Llanelli.

 

Cefndir proffesiynol

Astudiodd Kirsty ym Mhrifysgol Manceinion a Phrifysgol Missouri cyn gweithio yng Ngholeg Sir Gâr ac yna i gwmni bach yng Nghaerdydd fel Swyddog Marchnata Gweithredol.

 

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Kirsty Williams i’r Cynulliad am y tro cyntaf ym mis Mai 1999.  Ym mis Rhagfyr 2008, daeth yn arweinydd ar Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru a hi oedd yr arweinydd benywaidd cyntaf ar unrhyw un o’r pedair prif blaid wleidyddol yng Nghymru. Mae wedi cadeirio’r Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Pwyllgor Safonau Ymddygiad a’r Pwyllgor Cynaliadwyedd.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help