Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Lynne Neagle AC

Lynne Neagle AC

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Torfaen

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
73 Heol Trosnant Uchaf
Pont-y-pŵl
NP4 8AU

Ffôn:  01495 740022

Ffacs:  01495 755776

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7168

E-bost:  Lynne.Neagle@cynulliad.cymru

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Hanes personol

Ganwyd Lynne Neagle ym Merthyr Tudful ym 1968 ac aeth i Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, wedyn Prifysgol Reading, lle y bu'n astudio Ffrangeg ac Eidaleg. Mae'n briod â Huw Lewis, sef Aelod Cynulliad Merthyr Tydfil a Rhymni tan y Pumed Cynulliad, ac mae ganddi ddau fab.

Cefndir proffesiynol

Cyn iddi gael ei hethol yn Aelod Cynulliad ym 1999, bu Lynne yn gweithio mewn sawl swydd yn y sector gwirfoddol yng Nghymru, gan weithio i sefydliadau fel Shelter Cymru, Mind a Cyngor ar Bopeth.  Roedd yn Swyddog Datblygu Gofalwyr i Gweithredu Gwirfoddol Caerdydd a bu hefyd yn gweithio fel ymchwilydd i Glenys Kinnock ASE.

 

Hanes gwleidyddol

Lynne oedd cadeirydd y Grŵp Llafur yn y Cynulliad am gyfnod hir tan 2008. Mae ei diddordebau gwleidyddol yn cynnwys iechyd, tai, gwasanaethau cymdeithasol, Ewrop a dyfodol cymoedd de Cymru. Mae wedi arwain ymgyrchoedd proffil uchel ar faterion fel y brechlyn MMR a gwasanaethau i blant anabl.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help