Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Darren Millar AC

Darren Millar AC

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Etholaeth: Gorllewin Clwyd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Parc Busnes Gogledd Cymru
Abergele
LL22 8LJ

Ffôn:  01745 839117

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7214

E-bost:  Darren.Millar@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.darrenmillar.wales

Facebook :  www.facebook.com/DarrenMillarAM

Twitter :  www.twitter.com/DarrenMillarAM

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Darren yn Gristion ymroddedig ac mae ei ddiddordebau'n cynnwys darllen a hanes. Yn y Pedwerydd Cynulliad roedd Darren yn Gadeirydd Grŵp Trawsbleidiol y Cynulliad ar Ffydd a'r Grŵp Trawsbleidiol ar y Lluoedd Arfog a'r Cadetiaid. Yr oedd hefyd yn un o sylfaenwyr y ddau grŵp hyn.

Mae Darren yn Gymrawd o’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI), yn Gymrawd o’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), ac yn Gymrawd o’r Gymdeithas Frenhinol er hybu’r Celfyddydau, Gweithgynhyrchion a Masnach (RSA).  Mae hefyd yn aelod o gorff llywodraethol Ysgol y Santes Ffraid yn Ninbych.

 

Hanes personol

Cafodd Darren ei fagu yn Nhywyn a chafodd ei addysg yn Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele; Coleg Llandrillo, Llandrillo-yn-rhos; a Phrifysgol Glyndŵr. Maen byw ym Mae Cinmel gyda’i wraig a’i ddau blentyn.

 

Cefndir proffesiynol

Yn y cyfnod cyn iddo gael ei ethol i’r Cynulliad, roedd Darren yn cael ei gyflogi fel rheolwr i elusen ryngwladol.  Bu hefyd yn gyfrifydd, gan weithio yn y diwydiant adeiladu, y diwydiant cartrefi gofal a’r diwydiant telathrebu. Bu hefyd yn gwasanaethu fel Aelod o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

 

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Darren i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am y tro cyntaf ym mis Mai 2007.

Yn y Pedwerydd Cynulliad, bu Darren yn gwasanaethu ar fainc flaen yr Wrthblaid fel Llefarydd yr Wrthblaid ar Iechyd, a bu'n cadeirio Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad. Mae Darren hefyd wedi dal portffolios Llefarydd yr Wrthblaid ar yr Amgylchedd a Chynllunio, a Chymunedau a Llywodraeth Leol. Mae’n gyn-aelod o Bwyllgor Cynaliadwyedd y Cynulliad Cenedlaethol, ac yn gyn-gadeirydd Pwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol y Cynulliad Cenedlaethol.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help