Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

David Melding AC

David Melding AC

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Rhanbarth: Canol De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Office of Swyddfa Craig Williams ASMP
Uwch ben Sainsburys
Heol Llanishen Fach
Rhiwbeina, Caerdydd
CF14 6RG

Ffôn:  029 2240 1348

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7220

E-bost:  David.Melding@cynulliad.cymru

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Ymhlith diddordebau gwleidyddol David y mae plant sy’n derbyn gofal, iechyd meddwl a materion cyfansoddiadol.

 

Mae'n awdurdod cydnabyddedig ar gyfansoddiad Prydain, ac mae wedi ysgrifennu dau lyfr dylanwadol: ‘Will Britain Survive Beyond 2020?’ (2009), a ‘The Reformed Union: The UK as a Federation’ (2013).

 

Hanes personol

Cafodd David, a aned yng Nghastell-nedd yn 1962, ei addysg yn Ysgol Gyfun Dwr-y-Felin, Castell-nedd; Prifysgol Cymru Caerdydd; a Choleg William a Mary yn Virginia, UDA.

 

Cefndir proffesiynol

Mae David yn gyn-reolwr Cymdeithas Genedlaethol y Gofalwyr yng Nghymru ac yn gyn-ddirprwy gyfarwyddwr y Ganolfan Gymreig ar Faterion Rhyngwladol.

 

Hanes gwleidyddol

Cafodd David ei ethol i’r Cynulliad am y tro cyntaf ym mis Mai 1999.  Bu’n Llefarydd yr Wrthblaid ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac ar yr Economi a Thrafnidiaeth, a hynny ar ran y Ceidwadwyr Cymreig. Rhwng 2000 a 2011, David oedd Cyfarwyddwr Polisi'r Ceidwadwyr Cymreig, ac ysgrifennodd faniffestos y blaid ar gyfer etholiadau’r Cynulliad yn 2003, 2007 a 2011.

 

Yn flaenorol, bu’n cadeirio Pwyllgor Archwilio y Cynulliad; y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; y Pwyllgor Safonau Ymddygiad; a'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

 

David Melding oedd Dirprwy Lywydd y Pedwerydd Cynulliad.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help