Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ann Jones AC

Ann Jones AC

Teitl: Y Dirprwy Lywydd

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Dyffryn Clwyd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
The Hub
69-71 Ffordd Wellington
Y Rhyl
LL18 1BE

Ffôn:  01745 332813

Ffacs:  01745 369038

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7173

E-bost:  Ann.Jones@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.annjones.org.uk

Twitter :  twitter.com/ann_jonesam

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Ymhell cyn ei dyddiau ym myd gwleidyddiaeth roedd Ann yn treulio llawer o'i hamser yn dilyn Clwb Pêl-droed Tref y Rhyl ac mae dal ganddi docyn tymor ar gyfer Lilywhites.

 

Hanes personol

Cafodd Ann Jones ei geni a'i magu yn y Rhyl ar arfordir gogledd Cymru, ac yno y mae hi wedi byw gydol ei hoes.

 

Cefndir proffesiynol

Bu'n gweithio am bron i 30 mlynedd yn yr ystafelloedd rheoli tân yng Ngogledd Cymru a Glannau Merswy nes iddi gael ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999. Cyn cael ei hethol i'r Cynulliad, gwasanaethodd Ann fel Cynghorydd Tref y Rhyl a hi oedd Maer y dref yn 1996/7. Roedd hi hefyd yn gynghorydd yn sir Ddinbych.

 

Hanes gwleidyddol

Mae'n weithgar gyda'r undebau llafur, ac fe wasanaethodd Ann fel swyddog cenedlaethol yn Undeb y Brigadau Tân am nifer o flynyddoedd, ac mae wedi bod yn aelod o Weithrediaeth Plaid Lafur Cymru a Gweithrediaeth TUC Cymru. Mae hi'n aelod o UNSAIN, a hi sy'n cadeirio grŵp UNSAIN Aelodau'r Cynulliad. Mae hi hefyd dal yn aelod 'y tu allan i'r maes' o Undeb y Brigadau Tân.

 

Wrth hyrwyddo ei chymuned leol, mae Ann Jones wedi gweithio'n ddiflino gyda Llywodraeth Llafur Cymru ac wedi llwyddo i ddenu buddsoddiad sylweddol i'r ardal.

 

Ann Jones yw Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help