Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bethan Jenkins AC

Bethan Jenkins AC

Plaid: Plaid Cymru

Rhanbarth: Gorllewin De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Unit 2
Brunel Way
Baglan Energy Park
Port Talbot
SA11 2FP

Ffôn:  01639 820 530

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7185

E-bost:  Bethan.Jenkins@cynulliad.cymru

Facebook :  www.facebook.com/bethanjenkinsam

Twitter :  twitter.com/bethanjenkins

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Bethan yn mwynhau nofio a mynd i’r gampfa, yn ogystal â gwylio pêl-droed a rygbi’r gynghrair. Mae hefyd yn mwynhau cerddoriaeth ac mae'n canu'r fiola.

Mae diddordebau gwleidyddol Bethan yn cynnwys datblygu economaidd, materion rhyngwladol, hawliau menywod, materion lloches, diogelu gwasanaethau lleol, a'r ddarpariaeth ar gyfer anhwylderau bwyta yng Nghymru.

 

Cefndir proffesiynol

Mae Bethan yn gyn-lywydd Urdd Myfyrwyr Aberystwyth ac yn aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

 

Hanes gwleidyddol

Ar ôl cael ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2007, bu Bethan yn aelod o'r Pwyllgor Deisebau, y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (y Pwyllgor Archwilio gynt) a'r Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant. Hi hefyd oedd llefarydd Plaid Cymru ar dlodi plant a materion diwylliannol.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help