Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Lesley Griffiths AC

Lesley Griffiths AC

Teitl: Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Wrecsam

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Tŷ Vernon
41 Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 2NS

Ffôn:  01978 355743

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

E-bost:  Lesley.Griffiths@cynulliad.cymru

Facebook :  www.facebook.com/lesley4wrexham

Twitter :  www.twitter.com/lesley4wrexham

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Gwybodaeth ychwanegol

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Lesley Griffiths yn eu rôl fel Aelod Cynulliad, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Lesley Griffiths yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://gov.wales/about/cabinet/writingtoministers/?skip=1&lang=cy

 

 

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Lesley yn aelod o Unsain, Cymdeithas Fabian a Sefydliad Bevan.

 

Hanes personol

Cafodd Lesley Griffiths ei magu yng ngogledd-ddwyrain Cymru ac mae wedi byw a gweithio yn Wrecsam ers dod yn oedolyn.

 

Cefndir proffesiynol

Cyn cael ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, treuliodd Lesley 20 mlynedd yn gweithio yn Ysbyty Maelor Wrecsam.  Bu’n gweithio, hefyd, fel Cynorthwyydd Etholaethol i Ian Lucas, AS Wrecsam.

 

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Lesley Griffiths i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2007.  Bu’n aelod o’r Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant, y Pwyllgor Cynaliadwyedd, y Pwyllgor Archwilio a Phwyllgor Deddfwriaeth Rhif 5.

 

Ym mis Rhagfyr 2009, cafodd ei phenodi’n Ddirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau.  Lesley hefyd a sefydlodd y Grŵp Hosbis Trawsbleidiol, a bun Gadeirydd arno.

 

Ar ôl cael ei hailethol ym mis Mai 2011, cafodd ei phenodi’n Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.  Ym mis Mawrth 2013, cafodd ei phenodi'n Weinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth ac, ym mis Medi 2014, fe'i penodwyd yn Weinidog Cymunedau a Threchu Tlodi. Ar ôl cael ei hail-ethol ym mis Mai 2016, penodwyd Lesley yn Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig.

 

Mae ei diddordebau gwleidyddol yn cynnwys iechyd, datblygu economaidd, tai a materion sy'n ymwneud â phlant.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help