Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Dafydd Elis-Thomas AC

Dafydd Elis-Thomas AC

Plaid: Annibynnol

Etholaeth: Dwyfor Meirionnydd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
7 Bank Place
Porthmadog
LL49 9AA

Ffôn:  01766 515028

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7175

E-bost:  Dafydd.Elis-Thomas@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.dafyddelisthomas.org

Twitter :  www.twitter.com/ElisThomasD

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Dafydd Elis-Thomas yn mwyhau treulio ei amser hamdden yn cerdded mynyddoedd, a loncian o’r bwthyn teuluol ger Betws-y-Coed. Mae hefyd yn Is-lywydd Apêl Eryri'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sy’n buddsoddi mewn ffermio cynaliadwy a chadwraeth yn Eryri.  Mae Dafydd Elis-Thomas hefyd yn weithgar gyda'r Eglwys yng Nghymru.

 

Hanes personol

Mae Dafydd Elis-Thomas wedi byw y rhan fwyaf o'i fywyd ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

 

Cefndir proffesiynol

Ac yntau yn ymchwilydd ac yn athro mewn addysg oedolion ac addysg uwch gynt, mae’n parhau i fod mewn cysylltiad agos â Phrifysgol Bangor fel Canghellor, ac â Grŵp Llandrillo Menai, lle maen Llywydd Anrhydeddus. 

 

Hanes gwleidyddol

Cafodd ei ethol gan ei gyd-Aelodau yn Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol yn 1999, 2003 a 2007, ac mae wedi bod yn flaenllaw yn y gwaith o wella a diwygio ffyrdd y Cynulliad o weithio. 

 

Mae’r rhain yn cynnwys Pwyllgor Deisebau hygyrch, Rheolau Sefydlog clir a newydd, ac ymgyrch ‘Pleidleisio 2011’ er mwyn hybu pleidleiswyr ifanc newydd i gofrestru i bleidleisio.  Cyflwynodd hefyd ddeddfwriaeth newydd i sicrhau bod amodau gwaith staff a chyflogau Aelodau’r Cynulliad yn cael eu penderfynu gan Fwrdd Taliadau annibynnol, yn ogystal â Chomisiynydd Safonau annibynnol a chadarn ar gyfer Aelodau’r Cynulliad er mwyn hybu bywyd cyhoeddus o'r ansawdd gorau.

 

Yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011 – 2016), bu Dafydd yn aelod o Bwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad Cenedlaethol, ac yn aelod o’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

 

Ym mis Hydref 2016, gadawodd Dafydd Plaid Cymru a daeth yn Aelod Cynulliad Annibynnol.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help