Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Paul Davies AC

Paul Davies AC

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Etholaeth: Preseli Sir Benfro

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
20 Stryd y Farchnad Uchaf
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1QA

Ffôn:  01437 766425

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7216

E-bost:  Paul.Davies@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.pauldaviesam.co.uk

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Paul yn aelod o Fforwm Trafnidiaeth Gogledd Sir Benfro a Chyfeillion Theatr Gwaun, ac ef yw Llywydd Pobl yn Gyntaf Sir Benfro.

Hanes personol

Ganed Paul ym 1969 a chafodd ei fagu ym Mhont-siân ger Llandysul yn sir Ceredigion. Aeth i Ysgol Gynradd Tre-groes ac Ysgol Ramadeg Llandysul ac astudiodd Lefel A yn Ysgol Gyfun Castellnewydd Emlyn.

Cefndir proffesiynol

Tan iddo gael ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2007, roedd Paul yn cael ei gyflogi gan Lloyds TSB fel Rheolwr Busnes yn Hwlffordd, yn helpu i ddatblygu busnesau bach.

Hanes gwleidyddol

Cafodd Paul ei ethol i’r Cynulliad am y tro cyntaf yn 2007. Tan fis Mawrth 2009, roedd yn Weinidog yr Wrthblaid ar Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon. Rhwng mis Mawrth 2009 ac etholiad y Cynulliad yn 2011, bu’n Weinidog yr Wrthblaid ar Addysg a’r Gymraeg.

Ar ôl cael ei ail-ethol yn Aelod Cynulliad Preseli Sir Benfro ym mis Mai 2011, bu’n arweinydd dros dro ar Grŵp Ceidwadwyr Cymru yn y Cynulliad cyn cael ei benodi'n Ddirprwy Arweinydd Grŵp Ceidwadwyr Cymru yn y Cynulliad ac yn Weinidog yr Wrthblaid ar Gyllid. Yn ystod y tymor hwn, Paul oedd Rheolwr Busnes a Phrif Chwip Grŵp y Ceidwadwyr, yn ogystal â bod yn Ddirprwy Arweinydd y Grŵp.

Ar ôl cael ei ail-ethol ym mis Mai 2016, parhaodd Paul yn Ddirprwy Arweinydd y Grŵp, yn Rheolwr Busnes a Phrif Chwip. Yn ogystal, penodwyd Paul yn llefarydd Ceidwadwyr Cymru ar Faterion Gwledig.

Mae hefyd wedi dal uwch-swyddi yn y Blaid Geidwadol yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru fel Cadeirydd Cymdeithas Ceidwadwyr Ceredigion a Dirprwy Gadeirydd Ceidwadwyr Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help