Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Andrew RT Davies AC

Andrew RT Davies AC

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Rhanbarth: Canol De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Rhif Ffôn Busnes:  0300 200 7227

E-bost:  AndrewRT.Davies@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.AndrewRTDavies.co.uk

Facebook :  www.facebook.com/AndrewRTDavies

Twitter :  www.twitter.com/AndrewRTDavies

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Yr economi, iechyd, addysg a materion gwledig. Gweithio ar ran pobl Canol De Cymru i wella eu bywydau bob dydd.

 

Hanes personol

Ganed Andrew yn y Bont-faen a chafodd ei addysg yn Ysgol Gynradd Llanfair, Ysgol Sant Ioan, Balfour House a Choleg Wycliffe. Mae'n briod â Julia ac mae ganddynt bedwar o blant.

Cefndir proffesiynol

Y gymuned fusnes yw cefndir Andrew - fel partner ym musnes ffermio'r teulu ger y Bont-faen ym Mro Morgannwg.

 

Ef yw Llywydd Clwb Ffermwyr Ifanc Llantrisant a chyn-Gadeirydd Cymunedau Creadigol, sefydliad sy'n ceisio datblygu cymunedau mewn ffordd strwythurol.

 

Mae'n llywodraethwr oes ar Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ac yn aelod o'r NFU.

 

Yn 2016, daeth yn Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Bro Morgannwg.

 

Hanes gwleidyddol

Ymunodd Andrew â'r Ceidwadwyr Cymreig ym 1997, gan sefyll fel ymgeisydd seneddol yng Ngorllewin Caerdydd yn 2001 ac ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed yn 2005. Cafodd ei ethol yn 2007 ar restr ranbarthol Canol De Cymru a chafodd ei ail-ethol i'r Pedwerydd Cynulliad yn 2011 a'r Pumed Cynulliad yn 2016.

 

Mae Andrew wedi bod yn Weinidog Cysgodol dros Drafnidiaeth, Addysg ac Iechyd i'r Ceidwadwyr. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys addysg, yr economi, iechyd a materion gwledig.

 

Etholwyd Andrew yn Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn 2011.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help