Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Angela Burns AC

Angela Burns AC

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Etholaeth: Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
County Chambers
Stryd Warren
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 7JS

Ffôn:  01834 843 052

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7243

E-bost:  Angela.Burns@cynulliad.cymru

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Angela wrth ei bodd yn yr awyr agored ac yn mwynhau marchogaeth, hwylio a cherdded ei chŵn. Mae'n treulio unrhyw amser sbâr sydd ganddi gyda'i theulu.

 

Hanes personol

Cafodd Angela ei haddysgu yn Lloegr ac mae'n dod o deulu milwrol a arweiniodd ati'n cael ei magu mewn nifer o wledydd. Mae'n briod â Stuart ac mae ganddynt ddau o blant ifanc.

 

Cefndir proffesiynol

Cyn dechrau mewn gwleidyddiaeth, roedd Angela yn gweithio mewn busnes ar gyfer nifer o gwmnïau mawr, gan gynnwys Waitrose, Thorn EMI ac Asda. Aeth yn ei blaen i fod yn gyfarwyddwr cwmni cyn symud i Sir Benfro gyda'i gŵr a'i dwy ferch ifanc.  

 

Hanes gwleidyddol

Cafodd Angela ei hethol i'r Cynulliad am y tro cyntaf yn 2007 gyda mwyafrif o dan 100. Bu'n gwasanaethu fel Gweinidog yr Wrthblaid dros yr Amgylchedd, Gweinidog yr Wrthblaid dros Drafnidiaeth a Gweinidog yr Wrthblaid dros Gyllid yn y Trydydd Cynulliad, yn ogystal â chadeirio Pwyllgor Cyllid y Cynulliad.

 

Ailetholwyd Angela gyda mwyafrif cynyddol yn 2011 ac, am gyfnod y Pedwerydd Cynulliad, bu'n gwasanaethu fel Gweinidog yr Wrthblaid dros Addysg; roedd yn aelod o'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, ac fe'i penodwyd yn un o Gomisiynwyr y Cynulliad a oedd yn golygu ei bod yn dirprwyo i'r Llywydd yn y Siambr yn achlysurol.

 

Ym mis Mai 2016, cynyddodd mwyafrif Angela unwaith eto yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro ac, ar ôl dychwelyd i'r Cynulliad, cafodd ei phenodi'n aelod o Bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad. Mae hefyd yn lefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help