Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Rhanbarth: Dwyrain De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Uned 1
Fairoak House
15-17 Church Road
Casnewydd
NP19 7EJ

Ffôn:  01633 220022

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7239

E-bost:  Mohammad.Asghar@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.mohammadasghar.org.uk

Twitter :  www.twitter.com/MohammadAsghar

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Oscar yn cymryd diddordeb a balchder mawr mewn hyrwyddo menter a busnes ar lefel lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. O ganlyniad, mae wrth ei fodd yn cael cymryd rhan yn y CPA (Cymdeithas Seneddol y Gymanwlad), lle y mae wedi datblygu cysylltiadau cryf â gwledydd amrywiol ledled y Gymanwlad er mwyn cryfhau’r cysylltiadau rhyngwladol â Chymru.

 

Mae Oscar yn credu mewn integreiddiad ymhlith pob cymuned a ffydd. Bu’n gyfrwng i chwalu rhwystrau rhwng gwahanol gymunedau a ffydd.

Ymhlith ei ddiddordebau y tu allan i’r maes gwleidyddol mae criced, athletau a badminton. Mae ganddo hefyd drwydded peilot ac mae’n Gyfrifydd proffesiynol.  

 

Hanes personol

Cafodd ei eni yn Peshawar ym Mhakistan, ac enillodd Oscar radd BA mewn Gwyddor Wleidyddol o Brifysgol Peshawar. Symudodd i Lundain a chwblhau MBA cyn symud i Gymru i ddilyn cwrs mewn cyfrifeg yng Nghasnewydd. Mae’n siarad Urdu, Hindi a Punjabi’n rhugl.

 

Mae’n briod â Firdaus, sy’n feddyg, a’r Faeres Fwslimaidd gyntaf yn y DU. Mae ganddynt ferch o’r enw Natasha.

 

Mae Oscar yn hoff iawn o chwaraeon, ac mae bob amser wedi annog pawb o bob oedran i gymryd rhan mewn chwaraeon. Fel un a redodd gyda’r ffagl Olympaidd ym 1964, mae wrth ei fodd pan fydd digwyddiadau chwaraeon yn uno’r wlad, drwy rygbi, pêl-droed, athletau a chriced, ac mae bob amser wedi ymgyrchu dros gael ei thîm criced ei hun i Gymru.

 

Cefndir proffesiynol

Dechreuodd Oscar ei yrfa yn gweithio i gwmni o gyfrifwyr siartredig yng Nghasnewydd. Wedyn, daeth yn bennaeth ei gwmni cyfrifwyr ei hun a chafodd amryw o swyddi Cyfarwyddwr mewn busnesau eraill cyn iddo fynd i faes gwleidyddiaeth.

 

Mae hefyd yn beilot cymwys.

 

Hanes gwleidyddol

Daeth Oscar yn gynghorydd Mwslimaidd cyntaf Cymru, yn cynrychioli ward Victoria ar Gyngor Dinas Casnewydd yn 2004. Daeth i amlygrwydd wedi iddo gael ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2007, ac eto yn 2011 a 2016. Mae’n adnabyddus fel yr Aelod Cynulliad Mwslimaidd cyntaf a’r cyntaf o blith y lleiafrifoedd ethnig ac mae’n hynod falch o’i gefndir a’i hanes.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help