Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hygyrchedd Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefan mor hygyrch â phosibl i bawb sy’n ei defnyddio er mwyn cadw at ei fandad gwasanaeth cyhoeddus a’i rwymedigaethau statudol, fel y cânt eu diffinio yn y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd. Cafodd y wefan ei datblygu gyda nodweddion arbennig sy’n ei gwneud yn hawdd i bobl sydd â nam ar eu golwg ei defnyddio. Mae’r wefan hefyd yn cydymffurfio â safonau AA. Cynulliad Cydraddoldeba. Bysellau Hwylus Cafodd y wefan ei chynllunio i fod mor hawdd ei defnyddio a’i darllen â phosibl. Gall pobl sy’n cael trafferth defnyddio teclyn pwyntio, fel llygoden, ddefnyddio’r bysellau hwylus.  Mae’r wefan hon yn defnyddio system Accesskey Llywodraeth y DU. Dyma’r gorchmynion hwylus sydd ar gael ar y bysellfwrdd: Gan ddibynnu ar y math o borwr sydd gennych, defnyddiwch un o’r canlynol: Microsoft Internet Explorer 5, 6 - pwyswch "alt" a’r llythyren ac yna ‘enter’;
 • Microsoft Internet Explorer 7 - pwyswch "alt", y llythyren ac yna ‘enter’;
 • Safari (Mac) - pwyswch "CTRL" ac yna bysell y rhif neu’r llythyren briodol;
 • (mae’r system hon yn gweithio gyda Netscape 6.) Dyma’r bysellau hwylus a gaiff eu defnyddio ar y wefan yn unol â safon bysellau hwylus y mae Llywodraeth y DU yn ei chymeradwyo: S – Hepgor llywio
  1 - Hafan
  3 – Map o’r safle
  4 - Chwilio
  6 - Help
  8 – Telerau ac Amodau
  0 – Manylion Accesskey

  Rheoli testun a lliwiau mewn porwyr gwe

  Mae’n bosibl newid gosodiadau’ch porwr i’ch helpu i weld y wybodaeth ar y wefan hon. Gallwch newid maint, arddull, a lliw ffont ynghyd â lliw blaendir a chefndir unrhyw wefan sy’n cael ei gweld ar sgrin cyfrifiadur, hyd yn oed os yw awdur y wefan wedi dewis y rhain eisoes. Gallwch hefyd ddewis y lliw a ddefnyddir i nodi’r lincs ar dudalennau ar y we, neu liw arbennig ar gyfer lincs sy’n ymddangos wrth symud y llygoden drostynt. Mae hyn yn ddefnyddiol i bobl sydd â nam ar eu golwg, gan fod angen ffontiau mwy neu liwiau mwy cyferbyniol ar y bobl hyn yn aml.  Mae’n bosibl dewis lliwiau neu ffontiau arbennig ar gyfer Internet Explorer, lliwiau a ffontiau gwreiddiol Windows neu’ch dewisiadau personol. Dyma ganllawiau ar gyfer defnyddwyr porwyr Internet Explorer neu Netscape i newid maint y testun ac i reoli’r lliwiau ar y sgrin.

  Microsoft Internet Explorer ar gyfer cyfrifiaduron personol

  Agorwch Porwr Gwe Internet Explorer
  Dewiswch 'Tools' o’r ddewislen ar frig y ffenestr
  O’r opsiynau sydd ar gael, dewiswch 'Internet options....'
  Cliciwch ar y tab 'General'
  Cliciwch ar y botwm 'Accessibilty'
  I newid maint y ffont, dewiswch y blwch gwirio 'Ignore font sizes specified on Web pages'
  I gael gwared ar liwiau cefndir a lliwiau ffont, dewiswch y blwch gwirio 'Ignore colours specified on web pages'
  Cliciwch OK (ac eto os oes angen) Dewiswch 'View' o’r ddewislen ar frig y ffenestr
  O’r opsiynau sydd ar gael, dewiswch 'Text size'
  Dewiswch faint y testun

  Microsoft Internet Explorer ar gyfer Apple Mac

  Agorwch Porwr Gwe Internet Explorer
  Dewiswch ddewislen 'edit' ar frig y ffenestr
  O’r opsiynau sydd ar gael, dewiswch 'preferences'
  Cliciwch ar 'web content'
  Dad-ddewiswch y botwm 'show style sheets'
  Ewch yn ôl i'r rhestr o ddewisiadau
  Cliciwch ar 'web browser'
  Dewiswch 'language/fonts'
  Dewiswch faint y ffont

  Cyfarwyddiadau i ddefnyddwyr Netscape Navigator

  Testun
  Dewiswch 'Edit' o’r ddewislen ar frig y ffenestr a dewiswch 'Preferences'
  Agorwch y grwp Appearance a chlicio’r categori 'Fonts'
  Wrth ymyl 'For the encoding' dylech weld ‘Western’ sy’n dweud wrth y cyfrifiadur pa fath o lythrennau a symbolau i’w defnyddio. Dewiswch ffont maint 18
  Wrth ymyl y maes ‘Variable Width Font’ mae cwymplen: dewiswch 'Arial'. Yn y  blwch ‘Width Font’ dylech weld 'Courier New'. Dewiswch ffont maint 18.
  Os ydych am newid y ffontiau y mae dylunydd y wefan wedi’u defnyddio, dewiswch 'Use my default fonts overriding document specified fonts'
  Cliciwch 'OK'

  Lliwiau

  Dewiswch 'Edit' o’r ddewislen ar frig y ffenestr a dewiswch  'preferences'
  agorwch y grwp ‘Appearance’ a chlicio’r categori 'Colours'
  Dewiswch fotwm lliw i newid lliw’r testun, y cefndir, lincs rydych wedi, neu heb, eu defnyddio.
  Os ydych am newid lliw’r ffont y mae dylunydd y wefan wedi’i ddefnyddio, dewiswch 'Always use my colours, overriding document'
  Cliciwch 'OK'

  Porwyr

  Nid yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cymeradwyo unrhyw borwyr penodol. Rydym wedi ceisio sicrhau ei bod yn bosibl defnyddio cynifer o’r porwyr cyffredin â phosibl.

  Dogfennau

  Mae rhai o’r dogfennau ar ein gwefan ar gael ar fformat PDF yn unig.  Nid Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy’n creu pob dogfen PDF, ond mae’n rhaid i ni eu cyhoeddi fel rhan o fusnes y Cynulliad. Dogfennau sydd wedi’u trosi o’n gwefannau cynharach yw llawer o’n dogfennau PDF.

  Ffeiliau ar fformatau eraill

  Os hoffech gael ffeil ar fformat gwahanol i hwnnw sydd ar gael y wefan ar hyn o bryd, dylech gysylltu â ni.  Byddwn yn gwneud ein gorau i’ch helpu.

  Cysylltwch â ni

  Os mae'n well gennych siarad gyda rhywun neu anfon ebost, ewch i Cysylltu â ni

  Cynnwys sy'n gysylltiedig

  File formats

  We use the following non-html, or file formats, on our pages. If you dont have the software installed to use these formats you can use the following information to help you do so.
  .pdf
  Portable document Format, by Adobe. Get the Latest Free PDF reader software from Adobe to view these files on your PC. Some browsers may open these files in a new window while others will prompt you to download the file to view offline.
  .doc
  Word Document, by Microsoft. Get the Latest Free Word viewer software from Microsoft to view these files on your PC. Some browsers may open these files in a new window while others will prompt you to download the file to view offline.
  .xls
  Spreadsheet document for viewing tabled data, by Microsoft. Get the Latest Free Spreadsheet document viewer software from Microsoft to view these files on your PC. Some browsers may open these files in a new window while others will prompt you to download the file to view offline.
   
   

  You are in :

  Partners & Help

  Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis