Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Polisi Cwcis

Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bach yw ’Cwcis' a osodir ar eich cyfrifiadur gan wefannau y byddwch yn ymweld â hwy. Fe’u defnyddir yn helaeth er mwyn sicrhau bod gwefannau’n gweithio, neu’n gweithio’n fwy effeithlon, ac i ddarparu gwybodaeth i berchnogion y safle. Drwy ddeall sut y bydd pobl yn defnyddio gwefannau’r Cynulliad, gallwn wneud gwelliannau i’r dulliau llywio a’r cynnwys, er mwyn gwneud y safle’n well ac yn haws ei ddefnyddio. Nodir isod restr gyflawn o’r cwcis a ddefnyddir ar ein gwefannau.

Rheoli cwcis

Mae’r mwyafrif o borwyr y we yn rhoi rhywfaint o reolaeth dros y mwyafrif o gwcis drwy’r gosodiadau pori. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis a osodwyd, a sut y dylid eu rheoli a’u dileu, ewch i  www.allaboutcookies.org.

I ddewis peidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan ewch i   http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cwcis a ddefnyddiwyd gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r tabl isod yn esbonio beth yr rydym yn eu defnyddio ar y gwefannau canlynol:

Cookies | National Assembly for Wales

Cwci

Enw

Pwrpas

Rhagor o wybodaeth

Google Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Caiff y cwcis hyn eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffurf ddienw, gan gynnwys y nifer o ymwelwyr â'r safle, o ba wefannau y mae ymwelwyr wedi dod i'r safle, a'r tudalennau y maent wedi ymweld â hwy.

Rhagor o wybodaeth am bolisi preifatrwydd Google

Assembly website cookie acceptance

nafwWebsite
CookieAcceptance

Caiff y cwci hwn ei ddefnyddio i nodi os yw defnyddiwr wedi derbyn y defnydd o cwcis.

 

System Rheoli Busnes y Cynulliad www.senedd.assembly.wales

Llwfansau Aelodau'r Cynulliad
www.lwfansau.cynulliad.cymru

 

ASP.NET_SessionId

Mae’r cwci hwn yn hanfodol o ran y system rheoli cynnwys a ddefnyddir i gyflwyno’r wybodaeth hon. Caiff y cwci ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr.

Ewch i wefan Microsoft

Senedd.tv

JSESSIONID

Caiff y cwci hwn ei greu gan y system rheoli cynnwys, ac mae'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio'n iawn. Bydd y cwci yn dod i ben ar ddiwedd y sesiwn.

Pierhead.org

PHPSESSID

Caiff y cwci hwn ei greu gan y system rheoli cynnwys, ac mae'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio'n iawn. Bydd y cwci yn dod i ben ar ddiwedd y sesiwn.

Cwcis trydydd parti

Er mwyn gwella profiad y defnyddiwr, byddwn weithiau yn ymgorffori ffotograffau a fideos o wefannau eraill fel YouTube, Vimeo  a Flickr .

O ganlyniad, pan fyddwch yn ymweld â thudalen gyda chynnwys sy'n dod o'r safleoedd hyn, efallai y bydd cwcis yn ymddangos o'r gwefannau hyn. Nid  Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy’n rheoli sut y caiff y cwcis hyn eu lledaenu. Bydd angen i chi edrych ar wefan trydydd parti perthnasol i gael rhagoro wybodaeth am y rhain.

Lincs i wefannau eraill

Byddwn yn creu lincs i gwefannau eraill yn aml. Cyfeiriwch at bolisi cwcis / preifatrwydd y safleoedd hyn i gael rhagor o wybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth  cysylltwch a ni

Diweddarwyd: 17/02/2016

Partners & Help