Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Cwynion am ymddygiad

 
Gwybodaeth am ein ​llinell ffôn gyfrinachol sy'n cynghori o ran y ffyrdd sydd ar gael i roi gwybod am unrhyw ymddygiad sydd wedi creu pryder i chi.

Mae Comisiynydd Safonau'r Cynulliad yn ymchwilydd annibynnol i gwynion sy'n ystyried achosion lle y mae Aelodau'r Cynulliad wedi torri'r Cod Ymddygiad.


 


Cwynion am ein gwasanaethau​


Mae’r adran hon yn egluro gweithdrefn cwynion Cynulliad Cenedlaethol Cymru o ran ein gwasanaethau.​​
Os hoffech wneud cwyn yn erbyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gallwch ddefnyddio'r ffurflen yn yr adran hon.
Mae'r adran hon yn cynnwys manylion cyswllt Archwilydd Cyffredinol Cymru, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a'r Comisiynydd Gwybodaeth.


 ​​
 

Partners & Help