Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Cwynion

 
Mae'r adran hon yn esbonio trefn gwyno Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Os hoffech wneud cwyn yn erbyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gallwch ddefnyddio'r ffurflen yn yr adran hon.
 
Mae'r adran hon yn cynnwys manylion cyswllt Archwilydd Cyffredinol Cymru, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a'r Comisiynydd Gwybodaeth.
Mae Comisiynydd Safonau'r Cynulliad yn ymchwilydd annibynnol i gwynion sy'n ystyried achosion lle y mae Aelodau'r Cynulliad wedi torri'r Cod Ymddygiad.
 

Partners & Help