Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

​​Swyddi

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnig y cyfleoedd a ganlyn. Mae pob un o'r swyddi hyn yn barhaol a phensiynadwy ac maent wedi'u lleoli ym Mae Caerdydd oni bai y nodir fel arall. Byddem yn ystyried trefniadau gweithio rhan-amser neu rannu swydd.

Gweithgareddau Gwleidyddol ac Allanol

Ni all cyflogeion Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru gymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd a fyddai’n gwrthdaro, mewn unrhyw ffordd, â buddiannau’r Cynulliad neu sy’n anghyson â dyletswyddau a chyfrifoldebau’r Comisiwn. 

Ni all cyflogeion gymryd rhan mewn gweithgareddau gwleidyddol, er y gallant ofyn am ganiatâd i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwleidyddol lleol. Rhaid cael caniatâd i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwleidyddol o bob math, ac, os rhoddir caniatâd, bydd yn amodol ar gadw at y rheolau cyffredinol yn ymwneud â gwrthdaro posibl rhwng eu cyfrifoldebau swyddogol a’u gweithgareddau gwleidyddol.

Manylion llawn 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel cyflogwr

Swyddi Parhaol

​Dyddiad Cau

 

Swyddog Cyswllt ag Ymwelwyr a Diogelwch

10.00 7 Ebrill 2017

Peiriannydd Rhwydwaith

10.00 31 Mawrth 2017

Uwch-swyddog Ymchwil

(Materion Ewropeaidd a Chyfansoddiadol)

​10.00 30 Mawrth 2017

Peiriannydd Maes TGCh (Gogledd Cymru)

 

​10.00 13 Ebrill 2017

​​

Swyddi Dros dro​​

​ Swyddi Cyfnod Penodol

 

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer gwaith dros dro, anfonwch eich CV drwy e-bost at  Swyddi@Cynulliad.Cymru

Nid yw ein swyddi dros dro am gyfnod hwy na 40 wythnos fel arfer ac mae'r telerau ac amodau gwasanaeth yr un fath ag y maent ar gyfer staff parhaol.

Rhybudd o Swydd

Os hoffech gael rhybudd o swydd bob tro y byddwn yn hysbysebu swydd wag newydd yng Nghomisiwn y Cynulliad, anfonwch eich enw drwy e-bost gan ddyfynnu 'Swyddi Cynulliad' at  Swyddi@Cynulliad.Cymru

Dilynwch a rhannwch ein gwybodaeth recriwtio

Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Facebook

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Linkedin

 

@CynulliadCymru ar Twitter

 

Lleoliadau Profiad Gwaith

Bydd Comisiwn y Cynulliad yn cynnig lleoliadau / profiad gwaith i bobl ifanc sy'n gorfod treulio amser yn y gweithle fel rhan o'r Cwricwlwm Cenedlaethol ac i fyfyrwyr sy'n gwneud felly wrth ddilyn eu hastudiaethau. Lle mae hynny'n briodol, rydym yn ceisio cynnig lle i bawb sy'n ymgeisio am leoliad / profiad gwaith ond, oherwydd nifer y ceisiadau, ni allwn warantu lleoliadau ac rydym yn trin y ceisiadau i gyd yn ôl yr egwyddor 'y cyntaf i'r felin.... ' Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar y lincs isod:

 

Partners & Help