Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Gweithio i Aelod Cynulliad

Mae Aelodau Cynulliad hefyd yn gyflogwyr ac maent yn arferol yn cyflogi pobl yn eu hetholaethau ac ym Mae Caerdydd.

Bydd y telerau cyflogaeth yn amrywio, yn dibynnu ar y swydd wag dan sylw ond mae’r holl swyddi yn bensiynadwy ac yn cynnig telerau ac amodau gwaith cystadleuol.

Os hoffech chi weithio i Aelod Cynulliad, dylech glicio’r linc isod i gael manylion.

Er gwybodaeth, yr Aelod Cynulliad sy’n recriwtio sy’n gyfrifol am gynnwys yr hysbysebion swyddi.  Dylai ymgeiswyr ofyn i’r cais y byddant yn ei wneud am ad-daliad o’u treuliau ar gyfer y cyfweliad gael ei awdurdodi cyn y gwneir unrhyw daliadau. I drafod hyn ymhellach, anfonwch e-bost at yr unigolyn cyswllt perthnasol a nodir ym manyleb y swydd a’r person.

Swyddi Gwag Presennol

Caerdydd

 

Swyddog Cyfathrebu a'r Cyfryngau Cymdeithasol i Ann Jones AC: Dyddiad cau: 5pm ddydd Mercher 29 Mawrth.

Uwch Swyddog Cyfathrebu i Grŵp UKIP Cymru - Dyddiad cau: 31 Mawrth 2017 17:00

 

​Canol De Cymru 

Gorllewin De Cymru

 

​Swyddog Cyswllt Cymunedol i Suzy Davies AC - Dyddiad cau: 7 Ebrill 2017, 15:00

Dwyrain De Cymru

Gogledd Cymru

Gweithiwr Achos Etholaethol i Sian Gwenllian AC - Dyddiad cau: 12:00 canol dydd 30 Mawrth 2017

Gweler hefyd

Partners & Help