Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​​​​​

Gweithio i Aelod Cynulliad

Mae Aelodau Cynulliad hefyd yn gyflogwyr ac maent yn arferol yn cyflogi pobl yn eu hetholaethau ac ym Mae Caerdydd.

Bydd y telerau cyflogaeth yn amrywio, yn dibynnu ar y swydd wag dan sylw ond mae’r holl swyddi yn bensiynadwy ac yn cynnig telerau ac amodau gwaith cystadleuol.

Os hoffech chi weithio i Aelod Cynulliad, dylech glicio’r linc isod i gael manylion.

Er gwybodaeth, yr Aelod Cynulliad sy’n recriwtio sy’n gyfrifol am gynnwys yr hysbysebion swyddi.  Dylai ymgeiswyr ofyn i’r cais y byddant yn ei wneud am ad-daliad o’u treuliau ar gyfer y cyfweliad gael ei awdurdodi cyn y gwneir unrhyw daliadau. I drafod hyn ymhellach, anfonwch e-bost at yr unigolyn cyswllt perthnasol a nodir ym manyleb y swydd a’r person.

Swyddi Gwag Presennol

Caerdydd

​​

Cynorthwy-ydd i'r Prif Chwip a'r Swyddog Polisi Grŵp Llafur Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol. Dyddiad cau: 17:00 29 Dydd Gwener Medi

​Canol De Cymru

Gorllewin De Cymru

 


Ymchwilydd/Swyddog Cyfathrebu (dros gyfnod mamolaeth) i David Rees AC. Dyddiad cau: 12:00 25 Medi 2017


 

​Dwyrain De Cymru

 

Swyddog Ymchwil a Chyfathrebu i Lynne Neagle AC. Dyddiad cau: 10:00, 02 Hydref 2017  

 

Swyddog Etholaethol ac Ymgyrchu ar gyfer Alun Davies AC. Dyddiad cau: 10:00, 02 Hydref 2017

 

 

 

Gogledd Cymru​

 


Uwch-gynghorydd i Michelle Brown AC. Dyddiad cau: 20 Hydref 2017, 09:00

 
Gweithiwr Achos / Gweinyddwr i Janet Finch-Saunders AC. Dyddiad cau 5 H 2017, 16:00 2017, 16:00


Gweler hefyd

Partners & Help