Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​​​​​​​​​

Gweithio i Aelod Cynulliad

Mae Aelodau Cynulliad hefyd yn gyflogwyr ac maent yn arferol yn cyflogi pobl yn eu hetholaethau ac ym Mae Caerdydd.

Bydd y telerau cyflogaeth yn amrywio, yn dibynnu ar y swydd wag dan sylw ond mae’r holl swyddi yn bensiynadwy ac yn cynnig telerau ac amodau gwaith cystadleuol.

Os hoffech chi weithio i Aelod Cynulliad, dylech glicio’r linc isod i gael manylion.

Er gwybodaeth, yr Aelod Cynulliad sy’n recriwtio sy’n gyfrifol am gynnwys yr hysbysebion swyddi.  Dylai ymgeiswyr ofyn i’r cais y byddant yn ei wneud am ad-daliad o’u treuliau ar gyfer y cyfweliad gael ei awdurdodi cyn y gwneir unrhyw daliadau. I drafod hyn ymhellach, anfonwch e-bost at yr unigolyn cyswllt perthnasol a nodir ym manyleb y swydd a’r person.

Swyddi Gwag Presennol

Caerdydd​

Canol De Cymru

Gorllewin De Cymru​

Dwyrain De Cymru​  

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Swyddog Cyfathrebu i Kirsty Williams AC - Dyddiad cau: Dydd Llun 4 Rhagfyr 2017

 


Cynorthwy-ydd Etholaethol (â chyfrifoldeb arbennig am ymgysylltu â'r gymuned) ​i Eluned Morgan AC. Dyddiad cau 16:00, 05 Rhagfyr 2017

Cynorthwy-ydd Etholaethol (â chyfrifoldeb am waith achos) i Eluned Morgan AC. Dyddiad cau 16:00, 05 Rhagfyr 2017​

Gogledd Cymru​ 

​​Gweler hefyd

Partners & Help