Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​​

Gweithio i Aelod Cynulliad

Mae Aelodau Cynulliad hefyd yn gyflogwyr ac maent yn arferol yn cyflogi pobl yn eu hetholaethau ac ym Mae Caerdydd.

Bydd y telerau cyflogaeth yn amrywio, yn dibynnu ar y swydd wag dan sylw ond mae’r holl swyddi yn bensiynadwy ac yn cynnig telerau ac amodau gwaith cystadleuol.

Os hoffech chi weithio i Aelod Cynulliad, dylech glicio’r linc isod i gael manylion.

Er gwybodaeth, yr Aelod Cynulliad sy’n recriwtio sy’n gyfrifol am gynnwys yr hysbysebion swyddi.  Dylai ymgeiswyr ofyn i’r cais y byddant yn ei wneud am ad-daliad o’u treuliau ar gyfer y cyfweliad gael ei awdurdodi cyn y gwneir unrhyw daliadau. I drafod hyn ymhellach, anfonwch e-bost at yr unigolyn cyswllt perthnasol a nodir ym manyleb y swydd a’r person.

Swyddi Gwag Presennol

Caerdydd​​

​Canol De Cymru

Gorllewin De Cymru 

​Dwyrain De Cymru

Cynorthwyydd Etholaethol i John Griffiths AC - Dyddiad cau: 2 Awst 2017

 

 

Uwch-gynghorydd i Dawn Bowden AC - Dyddiad cau: 1 Awst 2017

 

​Gogledd Cymru

 Swyddog Etholaeth a Chynnwys Digidol  i Rhun ap Iorwerth AC - Dyddiad cau: 15:00 3 Awst 2017

 

 


Uwch-gynghorydd i Michelle Brown AC. Dyddiad cau 4 Awst 2017, 16:00

Gweler hefyd

Partners & Help