Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Gweithio i Aelod Cynulliad

Mae Aelodau Cynulliad hefyd yn gyflogwyr ac maent yn arferol yn cyflogi pobl yn eu hetholaethau ac ym Mae Caerdydd.

Bydd y telerau cyflogaeth yn amrywio, yn dibynnu ar y swydd wag dan sylw ond mae’r holl swyddi yn bensiynadwy ac yn cynnig telerau ac amodau gwaith cystadleuol.

Ar ran Aelodau’r Cynulliad, fel rhan o unrhyw broses recriwtio, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn casglu ac yn prosesu data personol mewn perthynas ag ymgeiswyr swydd. Gallwch weld ein hysbysiad preifatrwydd 'GDPR' llawn yma

Os hoffech chi weithio i Aelod Cynulliad, dylech glicio’r linc isod i gael manylion.

Er gwybodaeth, yr Aelod Cynulliad sy’n recriwtio sy’n gyfrifol am gynnwys yr hysbysebion swyddi.  Dylai ymgeiswyr ofyn i’r cais y byddant yn ei wneud am ad-daliad o’u treuliau ar gyfer y cyfweliad gael ei awdurdodi cyn y gwneir unrhyw daliadau. I drafod hyn ymhellach, anfonwch e-bost at yr unigolyn cyswllt perthnasol a nodir ym manyleb y swydd a’r person.

Swyddi Gwag Presennol

Caerdydd


Pennaeth ymchwil i Grwp Plaid Brexit. Dyddia cau: 4pm, 29 Hydref 2019

Uwch-gynghorydd i Hannah Blythyn AC. Dyddiad cau: 3pm, 01 Tachwedd 2019

Uwch Swyddog Cyfathrebu Plaid Lafur Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Dyddiad cau 5pm, 30 Hydref 2019


Gweinyddwr i Janet Finch-Saunders AC. Dyddiad cau 4pm 21 Hydref 2019

 

Uwch Swyddog Ymchwil a Chyfathrebu i Delyth Jewel AC. Dyddiad cau: 10:00 25 Hydref 2019

Gorllewin De Cymru​

Dwyrain De Cymru

Partners & Help