Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​​​​Y Cynulliad yn eich ardal chi 


 

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru swyddogion yn gweithio ar draws Cymru yn darparu cyflwyniadau a gweithdai, yn cefnogi busnes y Cynulliad ac yn mynd i ddigwyddiadau’r haf.

Os oes gennych ddiddordeb mewn archebu gweithdy neu cyflwyniad, neu bod gennych ddiddordeb yn ein gwaith ac eisiau gwybod mwy, cysylltwch â ni ar seneddallgymorth@cynulliad.cymru​ neu dilynnwch y Tîm Allgymorth ar Twitter @SeneddAllgym.

Prosiectau a gweithdai


Mae’r Tîm Allgymorth yn gweithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau a rhanddeiliaid ar draws Cymru yn lleol ac yn genedlaethol yn darparu cyflwyniadau a gweithdai i annog dealltwriaeth a ymgysylltiad â’r Cynulliad. Mae’r Tîm yn sicrhau bod gan ddinasyddion ar draws Cymru ddealltwriaeth o bwy sy’n eu cynrychioli, y broses ddeddfwriaethol, sut mae’r Cynulliad yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif a’r cyfleoedd ymgysylltu sydd ar gael iddynt.

Rydym yn creu ac yn cynnal partneriaethau gyda sefydliadau ar draws Cymru. Mae pob partneriaeth a gaiff ei chreu yn unigryw i’r sefydliad ac yn seiliedig ar eu nodau ac amcanion.


 

                       

Grwp o Merched yn gwneud gwahaniaeth tu allan i'r Senedd wedi iddyn nhw dderbyn gweithdy ar waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan un o swyddogion Allgymorth y Cynulliad. 

 

Gweithio â Phwyllgorau'r Cynulliad ac ymygysylltu â'r cyhoedd

 

Mae’r tîm allgymorth yn cefnogi Pwyllgorau'r Cynulliad i graffu ar waith Llywodraeth Cymru, gan hwyluso ymgysylltu rhwng Aelodau'r Cynulliad a phobl Cymru. Rydym yn ymgysylltu gyda grwpiau amrywiol o bobl ledled Cymru a fyddai fel arall yn anarferol yn y broses graffu, mewn materion sy'n bwysig iddynt, gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau gan gynnwys gwe-sgyrsiau, cyfweliadau fideo, holiaduron, digwyddiadau a grwpiau ffocws i hwyluso’r ymgysylltu hwn. 

 

Gallwch weld enghreifftiau o'n gwaith yn y dolenni isod:

Gwe-sgwrs sgiliau STEM

Helpu Pobl Ifanc i Gael Gwaith

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed

Pa mor dda y mae Llywodraeth Cymru yn gwneud ei gwaith?

Rhannu arfer da wrth graffu

 

Am fwy o fanylion am waith y Tîm​ Allgymorth yn eich ardal chi:

 

 

Partners & Help