Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ymweld â ni

Dewch i Siambr Hywel, Siambr drafod bwrpasol y Cynulliad, i ddysgu am rôl Aelod Cynulliad, a beth sy'n digwydd y tu mewn i'r Senedd. Edrychwn ymlaen at gael gweld unrhyw ysgol ar draws ystod o oedrannau, o 4 i fyny. Nid yw byth yn rhy hwyr i ddysgu am ein democratiaeth. Mae'r Cynulliad yn cynnig dau ymweliad addysgol y dydd ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau yn ystod y slotiau amser hyn:

10.00 – 12.00
12.50 – 14.30

Ymweliad addysgol

Mae eich ymweliad dwy awr, sy'n cynnwys dadl yn Siambr Hywel, gweithgaredd gweithdy ac ymweliad â'r Senedd yn adnodd pwerus a hyblyg i'ch ysgol. Gallwn gynnwys amrywiaeth o grwpiau oedran ac rydym yn cymryd agwedd hyblyg tuag at y ffordd yr ydym yn llunio'r sesiynau. Dywedwch wrthym beth yr hoffech ei ddysgu. Yn y gorffennol rydyn ni wedi gwneud sesiynau ar hanes, cynaladwyedd, a diwrnod ym mywyd Aelod Cynulliad.
I gael gwybod mwy cysylltwch â'n tîm anhygoel ar cyswllt@cynulliad.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565.

Anghenion dysgu ychwanegol

Bydd y gweithgareddau hwyliog a rhyngweithiol hyn yn ysbrydoli'r dysgwyr i chwarae rôl Aelod Cynulliad. Gweler mwy o wybodaeth yma.

Ymweliad Cyngor yr Ysgol

Ymweliad arbennig i gynghorau ysgol sy'n cynnwys y cyfle i gynnal cyfarfod cyngor ysgol yn Siambr Hywel, gweithgaredd ac ymweliad â'r Senedd. Mae tocynnau i wylio'r cyfarfod llawn ar ddydd Mawrth a dydd Mercher ar gael os bydd angen. Mae hwn ar gael ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd.

 
 

Gwybodaeth bwysig:

• I drefnu ymweliad e-bostiwch cyswllt@cynulliad.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565.

• Mae cymhorthdal tuag at gostau teithio i'r Senedd ar gael i ysgolion cymwys.

• Rhaid i chi lenwi ffurflen risg cyn ymweld, gallwch lawrlwytho y ffurflen yma.

• Caiff eich Aelodau Cynulliad lleol eu gwahodd i gyfarfod â chi yn ystod eich ymweliad ond, yn anffodus, ni allwn warantu y byddant yn gallu bod yn bresennol.

• Ar wahân i ymweliadau'r cyngor ysgol, dylai grwpiau fod o un cyfnod allweddol yn unig.

• Rydym yn croesawu pob ysgol a grŵp ieuenctid arall.

• Mae ardal ginio ar gael ar gyfer unrhyw ymweliad (angen archebu ymlaen llaw).

• Gallwch drefnu i swyddog addysg ymweld â chi cyn neu ar ôl eich ymweliad.

Partners & Help