Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cymorthdaliadau teithio

Bydd ysgolion a cholegau - gan gynnwys grwpiau ieuenctid - yng Nghymru sydd y tu allan i radiws 10 milltir (siwrnai ddwyffordd o 20 milltir) Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd yn derbyn cymhorthdal ar gyfer eu hymweliad addysgol â Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Ni fydd ysgolion a cholegau sydd o fewn radiws o 10 milltir i Fae Caerdydd yn gymwys i wneud cais am gymhorthdal.

Gall ysgolion a cholegau hawlio un cymhorthdal teithio ym mhob blwyddyn academaidd ar ôl ymweliad addysgol â'r Cynulliad.

Ni all ysgolion a cholegau hawlio'r cymhorthdal teithio os nad yw eu hymweliad yn cael ei drefnu ymlaen llaw a'i gynnal gan swyddogion addysg y Cynulliad Cenedlaethol.

Dylid trefnu ymweliadau addysgol o leiaf dair wythnos ymlaen llaw. I drefnu ymweliad addysg cysylltwch â ni drwy e-bost neu dros y ffôn ar 0300 200 6565. Cynghorir ysgolion i archebu'n gynnar er mwyn osgoi siom gan y bydd y sesiynau sydd ar gael yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.

Gall ysgolion hawlio milltiroedd ar gyfer y pellter dychwelyd mwyaf uniongyrchol i'r Cynulliad Cenedlaethol, wedi'i gyfrifo drwy 'Google Maps', ar gyfer un bws ym mhob blwyddyn academaidd. Cyfrifir y costau ar £1 y filltir ar gyfer cerbyd a logir.

Mae'r Cynulliad yn cadw'r hawl i ganslo unrhyw archeb os na ellir cynnal ymweliad addysgol am unrhyw reswm. Bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn digolledu ysgolion os caiff archeb a gadarnhawyd ei chanslo a'r costau wedi'u hysgwyddo gan y darparwr sy'n teithio.

Os yw mwy nag un ysgol yn cael ei letya o fewn un slot ymweld, un cymhorthdal yn unig a delir os ydynt yn teithio ar yr un bws. Ar yr un ymweliad, dim ond os ydynt yn teithio ar wahanol fysiau y gall ysgolion dderbyn taliadau ar wahân.

Dylai trefnwyr yr ymweliad sicrhau bod cymhareb staff a myfyrwyr y grŵp sy'n ymweld yn cydymffurfio â chanllawiau eu hawdurdod lleol ac asesiad risg iechyd a diogelwch y Cynulliad Cenedlaethol. Mae'r staff addysgu yn gyfrifol am ddiogelwch ac ymddygiad da eu disgyblion bob amser.

Nid yw'r Cynulliad Cenedlaethol yn gyfrifol am ddiogelwch unigolion sy'n teithio i'r Cynulliad ac oddi yno.

Gall grwpiau colegau hawlio un cymhorthdal ar gyfer pob cwrs.

Partners & Help