Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ymweliadau allgymorth

Rheolir Gwasanaeth Allgymorth Addysg y Cynulliad gan athrawon profiadol sy’n darparu cyflwyniadau a gweithdai am ddim mewn ysgolion a cholegau ar draws Cymru. Mae hyn yn cynnwys:

- Cyflwyniadau rhyngweithiol ar gyfer disgyblion CA2-18 oed.

- Gweithgareddau gwaith grwp yn yr ystafell ddosbarth, a chyfle i bobl ifanc adrodd nôl ’r Cynulliad ar faterion sy’n effeithio arnynt.

- Hyfforddiant i athrawon.

- Adnoddau dysgu i ateb gofynion y Fframwaith ABCh, Bagloriaeth Cymru a chwrs Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon A.

- Gweithdai wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion eich myfyrwyr.

- Ymgynghoriadau, sy’n gyfle i bobl ifanc ddysgu am sut i gyfrannu at fusnes y Cynulliad.

Y tîm


Gogledd Cymru (a Dwyfor Meirionnydd) – Ann Owen Williams

Canolbarth a gorllewin Cymru – Kate Gravell

Gorllewin, canol a dwyrain de Cymru – Dilwyn Young Jones

Clicwch yma i drefnu cyflwyniad neu weithdy yn eich ysgol neu goleg

Hoffem atgoffa ysgolion a cholegau mai eu cyfrifoldeb hwy yw ymddygiad eu myfyrwyr yn ystod ymweliadau allgymorth ac y dylai aelod o staff fod yn bresennol bob amser.

Partners & Help