Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
​​​

Gwneud cais i gynnal digwyddiad neu arddangosfa

Tu mewn i Senedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ystod digwyddiad.

 

Cam 1:                                      I wirio ein hargaeledd neu archebu dyddiad ar gyfer digwyddiad neu arddangosfa anfonwch e-bost at ein Tîm Lleoliadau neu ffôniwch ni yn uniongrychol ar 0300 200 6218.​                     

Cam 2:                            Byddwn yn anfon ffurlen gais atoch i'w llenwi.


 


Cam 3:                                 Bydd angen ichi sicrhau nawdd gan Aelod Cynulliad.


 


 

Cam 4:                          Anfonwch eich ffurflen gais a nawdd eich Aelod Cynulliad yn ôl atom o fewn pum niwrnod gwaith.


 


Cam 5:                             Byddwn yn prosesu eich cais o fewn pum niwrnod fel arfer. Bydd adolygiad gan Rwydwaith Digwyddiadau'r Cynulliad y cael ei gynnal cyn y gellir cadarnhau eich digwyddiad neu arddangosfa mewn e-bost.


Cam 6:                                Chwe wythnos o flaen llaw, caiff swyddog digwyddiadau ei neilltuo ar eich cyfer a bydd y swyddog hwn yn cysylltu â chi i drafod eich digwyddiad neu arddangosfa yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.


 

Cam 7:                                      Yn olaf, mae'n rhaid i'r holl ddeunydd cyhoeddusrwydd gael ei gyhoeddi yn enw'r Aelod Cynulliad sy'n noddi'r digwyddiad neu arddangosfa. Mae'n rhaid i chi anfon pob gwahoddiad, hysbysiad neu gylchlythyr at lleoliadau@cynulliad.cymru i'w cymeradwyo cyn eu defnyddio.  Os na fyddwch chi'n cydymffurfio a'r cam hwn, mae'n bosibl y bydd yn rhaid canslo'r digwyddiad neu arddangosfa.​

3. Gofynnwch i Aelod Cynulliad noddi eich digwyddiad neu arddangosfa.

  • Anfonwch neges at eich Aelod Cynulliad lleol:

  • Gofynnwch yn y dderbynfa am gopi o'r poster 'Pwy sy'n eich cynrychioli chi?' sy’n dangos holl Aelodau’r Cynulliad, neu ewch i dudalen Aelodau'r Cynulliad

  • Neu, anfonwch neges at bwyllgor penodol - ewch i Pwyllgorau i weld rhestr o’r pwyllgorau â’r Aelodau sy’n gysylltiedig â nhw.

  • Am fwy o wybodaeth neu i gael cyngor am hyn, anfonwch ebost i ein Tîm Lleoliadau neu ffôniwch ni yn uniongyrchol 0300 200 6218.​

4. Dychwelwch eich ffurflen gais o fewn pum niwrnod i sicrhau bod y dyddiad yr ydych yn ei ffafrio ar gael. Ar ôl pum niwrnod, byddwn yn dileu eich archeb dros dro o’n system.

5. Mae’r Rhwydwaith Digwyddiadau yn sicrhau nad yw busnes y Cynulliad yn cael ei effeithio, nad yw    enw da’r Cynulliad yn cael ei niweidio a bod adeiladau’r Cynulliad yn ddiogel.

7. Os na fyddwch chi'n cydymffurfio â'r cam hwn, mae'n bosibl y bydd yn rhaid canslo'r digwyddiad neu arddangosfa.

 

Partners & Help