Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
​​​

Gwneud cais i gynnal digwyddiad

Tu mewn i Senedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ystod digwyddiad.

 

Cam1:  

I wirio argaeledd ar gyfer digwyddiad, anfonwch e-bost at ein Tîm Lleoliadau neu ffôniwch ni'n uniongrychol ar 0300 200 6218.​   

 

                  

 

Cam 2:

Llenwch y ffurflen gais hon â chynifer o fanylion â phosibl. Sylwer na chaiff ceisiadau newydd eu hystyried fwy na 6 mis cyn y digwyddiad. Bydd ceisiadau sy'n fwy na 6 mis ymlaen llaw yn cael eu cadw ar ffeil a'u hystyried chwe mis cyn y dyddiad y gwnaed cais amdano.            

Cam 3:

Chwe mis cyn y digwyddiad, neu os yw'r dyddiad y gwnaethoch gais amdano o fewn 6 mis, byddwn yn prosesu eich cais, fel arfer o fewn 10 diwrnod gwaith.


 

 
 

Cam 4: 

Pan wneir penderfyniad, cewch  e-bost sy'n cadarnhau eich digwyddiad.


 

Cam 5: 

Bydd angen arnom i chi anfon manylion nawdd gan Aelod Cynulliad atom.                 .


 

Cam 6:

Chwe wythnos cyn eich digwyddiad, caiff Swyddog Lleoliadau ei neilltuo i chi a fydd yn cysylltu â chi i drafod eich digwyddiad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

 
 

Cam 7:  

Yn olaf, rhaid i bob deunydd cyhoeddusrwydd ddangos yn glir enw'r Aelod Cynulliad sy'n noddi. Rhaid i chi gyflwyno'r holl wahoddiadau, hysbysiadau neu gylchlythyrau i'n Tîm Lleoliadau trwy anfon e-bost at lleoliadau@cynulliad.cymru i'w cymeradwyo cyn eu defnyddio. Gallai methiant i gydymffurfio â'r cam hwn arwain at ganslo eich digwyddiad.

Gofynnwch i Aelod Cynulliad noddi eich digwyddiad.

  • Anfonwch neges at eich Aelod Cynulliad lleol:

  • Gofynnwch yn y dderbynfa neu cysylltwch gyda ni am gopi o'n poster rhanbarthol  'Eich cynrychioli chi' sy’n dangos holl Aelodau’r Cynulliad, neu ewch i dudalen Aelodau'r Cynulliad

  • Neu, anfonwch neges at bwyllgor penodol - ewch i'n tudalen Pwyllgorau i weld rhestr o’r pwyllgorau â’r Aelodau sy’n gysylltiedig â nhw.

  • Am fwy o wybodaeth neu i gael cyngor am hyn, anfonwch ebost i ein Tîm Lleoliadau neu ffôniwch ni yn uniongyrchol 0300 200 6218.​

Partners & Help